Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Diplomski radovi
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.

Diplomski radovi

Teme

 1. Ravna stopala prevencijai korekcija kod predškolske dece - diplomski rad (0 Odgovora)
 2. Rastvorna dijetna vlakna (0 Odgovora)
 3. RAID 0 u poredjenju sa RAID 1 - Diplomski Rad (0 Odgovora)
 4. Racunarski modeli i simulacija (0 Odgovora)
 5. Računarska grafika na filmu (0 Odgovora)
 6. Psiholoske karaktaristike poslovne komunikacije menadzera (0 Odgovora)
 7. Promocioni miks u funkciji satisfakcije potrosaca u turizmu- DIPLOMSKI RAD (0 Odgovora)
 8. Proizvodnja - razvoj proizvoda (0 Odgovora)
 9. Programiranje u Matlabu-diplomski (0 Odgovora)
 10. Programi lojalnosti u turistickim preduzecima - diplomski rad (0 Odgovora)
 11. Prodaja osiguranja posredstvom agencija za zastupanje i agencija za posredovanje (0 Odgovora)
 12. Proces prihvatanja novog proizvoda , od strane potrosaca- diplomski rad (0 Odgovora)
 13. Procena rizika u naftnoj kompaniji 2 (0 Odgovora)
 14. Procedure osnivanja firme-seminarski rad (0 Odgovora)
 15. Problemi u sistemu točak-šina sa trenjem (0 Odgovora)
 16. Problemi u kontaktu točak šina sa trenjem (0 Odgovora)
 17. Problemi upravljanja ljudskim potencijalima u javnom servisu u uslovima tranzicije (0 Odgovora)
 18. Privatizaciju u Srbiji na primeru rudniku Bor- diplomski rad (0 Odgovora)
 19. Privatizacija u poljoprivredi u Srbiji (0 Odgovora)
 20. Privatizacija rudnika Bor kao studije pregovaranja-diplomski (0 Odgovora)
 21. Privatizacija - diplomski (0 Odgovora)
 22. Primjena sporta u radu s djecom s posebnim potrebama - diplomski rad (0 Odgovora)
 23. Primene naprednih tehnika programskog paketa Corel Draw (0 Odgovora)
 24. Primena strategijskog menadzmenta u formulisanju poslovne strategije preduzeca (0 Odgovora)
 25. Primena statistike odnosno verovatnoce u menadzmentu- diplomski rad (0 Odgovora)
 26. Primena savremene komunikacione i informacione tehnologije u hotelskom poslovanju - d (0 Odgovora)
 27. Primena naprednih tehnika programskog paketa corel draw (0 Odgovora)
 28. Primena koncepta korporativne društvene odgovornosti u preduzeću telekom (0 Odgovora)
 29. Primena Internet resursa u nastavi tehničkog obrazovanja (0 Odgovora)
 30. Primena i planiranje marketinga (0 Odgovora)
Referentni URL