Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Diplomski radovi
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.

Diplomski radovi

Teme

 1. Sticanje i zaštita prava vlasništva kao temelj pravne sigurnosti - diplomski (0 Odgovora)
 2. Statističko obuhvatanje proizvodnje i prometa - diplomski (0 Odgovora)
 3. Standardi serijske i bežične komunikacije i njihovo poređenje - diplomski (0 Odgovora)
 4. Specifičnosti preduzeća kao determinanta ustrojstva kontnog plana - diplomski (0 Odgovora)
 5. Solarna energija i problem te energije u Srbiji - diplomski (0 Odgovora)
 6. Socijalni razvoj pojedinca - diplomski (0 Odgovora)
 7. Smrt kao jedan od osnovnih motiva u Vitmanovoj poeziji - diplomski (0 Odgovora)
 8. Slobodan promet roba i usluga - diplomski (0 Odgovora)
 9. Sistemske memorije - diplomski (0 Odgovora)
 10. Sistematizacija gradiva za slušanje muzike u trećem razredu osnovne škole-diplomski (0 Odgovora)
 11. Selekcija i izbor menadžera - diplomski (0 Odgovora)
 12. Rizik kamatne stope kod obveznica (0 Odgovora)
 13. Regulacije brokerskih društva - diplomski (0 Odgovora)
 14. Reanimacija asfiktičnog novorođenčeta savremeni pristup - diplomski (0 Odgovora)
 15. Put od filozofa do političara-Dr.Zoran Đinđić (0 Odgovora)
 16. Proces upravljanja ljudskim resursima u preduzećima - diplomski (0 Odgovora)
 17. Proaktivni pristup kriznom menadžmentu u turističkoj industriji - diplomski (0 Odgovora)
 18. Pripremni period kod trkača na srednje staze - diplomski (0 Odgovora)
 19. Primena računara u nastavi Informatike - diplomski (0 Odgovora)
 20. Primena računara u nastavi Informatike - diplomski 2 (0 Odgovora)
 21. Primena latino-američkih plesova u rekreaciji - diplomski (0 Odgovora)
 22. Primena interaktivne televizije u sistemima za elektronsko ucenje - diplomski (0 Odgovora)
 23. Primena interaktivne televizije u sistemima za elektronsko učenje - diplomski (0 Odgovora)
 24. Primena instrumenata marketing miksa u Zdravlje info d.o.o (0 Odgovora)
 25. Primena elektronskog poslovanja za proizvodnju i prodaju vode - diplomski (0 Odgovora)
 26. Pr u kriznim odnosima - diplomski (0 Odgovora)
 27. Poslovna etika i održivost sa osvrtom na medicinsku etiku - diplomski (0 Odgovora)
 28. Poslovanje hotelskog preduzeća JAT – Hoteli Slavija - diplomski (0 Odgovora)
 29. Politika aktivnih i pasivnih kamatnih stopa odabranih banaka (konperativni pristup) - (0 Odgovora)
 30. Planiranje ljudskih resursa u medijima - diplomski (0 Odgovora)
Referentni URL