Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Diplomski radovi
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.

Diplomski radovi

Teme

 1. Dejvid Harvi ka revolucionarnoj teoriji - Diplomski (0 Odgovora)
 2. Činioci uspešne prodaje u poštanskoj štedionici banci a.d. - diplomski (0 Odgovora)
 3. Budžet i njegove funkcije u zemljama u tranziciji - ij (0 Odgovora)
 4. Brending kao značajna funkcija savremenog marketinga - Diplomski (0 Odgovora)
 5. Blogovi i podcasti kao produžena ruka tradicionalnih medija - ij (0 Odgovora)
 6. Bežični mobilni internet - diplomski (0 Odgovora)
 7. Usklađenost računovodstvenih i poreznih propisa Hrvatske sa zemljama Europske unije (0 Odgovora)
 8. Berza i berzanki posrednici - diplomski (0 Odgovora)
 9. Uloga edukacije bolesnika u prevenciji komplikacija obolelih od dijabetes melitusa (0 Odgovora)
 10. Projektovanje distribuiranog informacionog sistema sa konkurentnim pristupom (0 Odgovora)
 11. Antropološko-psihološke i socijalno – kulturne pretpostavke odgoja i obrazovanja (0 Odgovora)
 12. Simulacija procesa klasičnog višestepenog isparavanja i isparavanja uz primjenu (0 Odgovora)
 13. Kvantitativna analiza ekonomske opravdanosti investicija u funkciji odlučivanja (0 Odgovora)
 14. Bankarski nekreditni plasmani sredstava - diplomski (0 Odgovora)
 15. Arhitektura i organizacija radiokomunikacionog sistema Miloš - diplomski (0 Odgovora)
 16. Antropološko-psihološke i socijalno – kulturne pretpostavke odgoja i obrazovanja - h (0 Odgovora)
 17. Animacija tijela virtualnih likova korištenjem parametriziranih pokreta - hr (0 Odgovora)
 18. Istraživanje induktivno vezane plazme pomoću optičke emisijske spektroskopije (0 Odgovora)
 19. Analiza finansijskog položaja - diplomski (0 Odgovora)
 20. Ispitivanje nove vrste ambalaže tipa petg namenjene za pakovanje proizvoda (0 Odgovora)
 21. Analiza performansi mreže za prijenos Ip datagrama preko optičke transportne mreže (0 Odgovora)
 22. Tehnološki proces obrade mašinskih delova rezanjem (0 Odgovora)
 23. Funkcionalna uspješnost obitelji i školsko postignuće učenika razredne nastave - mag (0 Odgovora)
 24. Kazna dugotrajnog zatvora - magistarski (0 Odgovora)
 25. Kočnica privrednog razvoja - troetnička tranzicija - magistarski (0 Odgovora)
 26. Sistem i finansiranje predškolskog obrazovanja u Srbiji (0 Odgovora)
 27. Statistički metodi kvantifikacije makroekonomskih indikatora - magistarski (0 Odgovora)
 28. Uloga i značaj web prezentacije za razvoj suvremenog poduzeća - magistarski - hr (0 Odgovora)
 29. Uloga žena u savremenom sistemu međunarodne bezbjednosti - magistarski (0 Odgovora)
 30. Upravljačko računovodstvena podrška sistemu motivisanja i nagrađivanja - magistar. (0 Odgovora)
Referentni URL