Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Diplomski radovi
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.

Diplomski radovi

Teme

 1. Pojam osiguranja i polise osiguranja imovine osiguravajuće kuće -diplomski rad (0 Odgovora)
 2. Pojam novca i inflacija-novcana masa -Diplomski rad (0 Odgovora)
 3. Pojam menadzmenta (0 Odgovora)
 4. Pojam i uloga menadžmenta ljudskih resursa u privrednom rastu države (0 Odgovora)
 5. Pojam i karaktaristike medjunarodnih placanja - bankarstvo - Diplomski rad (0 Odgovora)
 6. Pojam i ekonomsko odredjivanje zajednickih ulaganja-diplomski (0 Odgovora)
 7. Pojam , osobine i principi carinske politike Srbije (0 Odgovora)
 8. Podeljen kipar Izazov za UN - diplomski rad (0 Odgovora)
 9. Platon u odgoju i vaspitanju -Hr (0 Odgovora)
 10. Internet bankarstvo - diplomski rad (0 Odgovora)
 11. Platne kartice (0 Odgovora)
 12. Platne kartice kao novi bankarski proizvod- finansije - diplomski (0 Odgovora)
 13. Platne kartice -diplomski rad (0 Odgovora)
 14. Planiranje, kontrola i revizija javnih prihoda - magistarski rad (0 Odgovora)
 15. Planiranje kriminalističko operativne djelatnosti na osnovu indicija,verzija i zlatni (0 Odgovora)
 16. Planiranje kao osnova menadžmenta kvaliteta - diplomski (0 Odgovora)
 17. Penzioni fondovi i osiguravajuća drustva - ekonomija - diplomski rad (0 Odgovora)
 18. Parcijalne diferencijalne jednačine (pdj) - diplomski (0 Odgovora)
 19. Otkrivanje i rad sa darovitim učenicima (0 Odgovora)
 20. Osnovi metodike fudbala za mladji uzrast - diplomski rad (0 Odgovora)
 21. Osnove ekonomije - Porezi i poreska politika (0 Odgovora)
 22. Osnivanje i razvoj evropske unije -diplomski rad (0 Odgovora)
 23. Osiguranje zivota -diplomski rad (0 Odgovora)
 24. Osiguranje- oblast od posebnog drustvenog interesa- diplomski rad (0 Odgovora)
 25. Osiguranje motornih vozila-diplomski rad (0 Odgovora)
 26. Osiguranje motornih vozila - ekavica (0 Odgovora)
 27. Osiguranje imovine kod privrednih subjekata - diplomski rad (0 Odgovora)
 28. Orijentacija prema potrošačima i klijentima - menadzment (0 Odgovora)
 29. Organizovanje kao jedna od funkcija menadžmenta na primeru dp zastava livnica topola (0 Odgovora)
 30. Organizaciona kultura (0 Odgovora)
Referentni URL