Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Diplomski radovi
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.

Diplomski radovi

Teme

 1. How to Rip DVD to AVI/WMV/MP4/MPG/FLV/MOV/DIVX/XVID/MP3/AAC/AC3/WMA/WAV... (0 Odgovora)
 2. Kvalitet voda Beograda i predlog mera za poboljsanje kvaliteta - diplomski rad (0 Odgovora)
 3. Diplomski rad (0 Odgovora)
 4. Karakteristike razvoja i perspektive medjunarodnog turizma u svetu - diplomski rad (2 Odgovora)
 5. Vitalni koeficijent (0 Odgovora)
 6. Tacka pokrica (0 Odgovora)
 7. Statistike (izvoz u Srbiji od 2000-2003) (0 Odgovora)
 8. Statistika 2 (0 Odgovora)
 9. Statistika (0 Odgovora)
 10. Statistika gledanost nacionalnih televizija (0 Odgovora)
 11. Statistika - prosta linearna regresija i korelacija (0 Odgovora)
 12. Statistička analiza - poslovna statistika (0 Odgovora)
 13. Prikazivanje statistickih podataka (0 Odgovora)
 14. Pojam verovatnoće i osnovne osobine (0 Odgovora)
 15. Pojam i mere produktivnosti rada - statistika (0 Odgovora)
 16. Photoshop-maturski (0 Odgovora)
 17. Parametarski testovi - biostatistika (0 Odgovora)
 18. Mogucnosti za upravljanje dobitkom na bazi mrs (0 Odgovora)
 19. Metodi prikupljanja podataka (0 Odgovora)
 20. Metode određivanja ubrzanja zemljine teže (0 Odgovora)
 21. Metoda divizione kalkulacije pomoću ekvivalentnih brojeva (0 Odgovora)
 22. Metod statistickih uzoraka (0 Odgovora)
 23. Mere varijacije ili disperzije- statistika (0 Odgovora)
 24. Logistika (0 Odgovora)
 25. Ispitivanje osnovnog skupa na osnovu više obeležja - statistika (0 Odgovora)
 26. Graficko prikazivanje statistickih serija (0 Odgovora)
 27. Gausov zakon (0 Odgovora)
 28. Finansijska matematika - kvantitativne metode (0 Odgovora)
 29. Elementi teorije vjerovatnoće - kvantitativne metode (0 Odgovora)
 30. Doping u sportu (0 Odgovora)
Referentni URL