Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Procedure osnivanja firme-seminarski rad
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.

U vrijeme modernog menadžmenta odluke se često donose u kompleksnom i promjenjivom okruženju. U takvom okruženju situacije se mijenjaju iznenada, događaji nemaju zajedničkog naziva i menadžment je često u situaciji da probleme ne može riješiti postojećim strateškim i operativnim odlukama. Vrlo često uzroci problema se loše razumiju, što organizacijsko odlučivanje čini ravnim hazarderstvu.
Tradicionalna psihologija dugo je smatrala da se ljudi kod donošenja odluka ponašaju kao savršeno racionalni akteri. Oni prikupljaju i kombinuju sve moguće informacije kako bi odluka koju donose predstavljala najbolje moguće rješenje. Ovakav model u literaturi zvan savršena racionalnost pri donošenju odluka, našao je svoju teoretsku potporu i u klasičnoj ekonomiji.
Ovaj rad sastavljen je iz četiri poglavlja, a ta poglavlja su sljedeća:
U prvom poglavlju nastojala sam detaljnije razraditi pripreme za osnivanje firme, provjere vlastitih predispozicija i sposobnosti poduzetnika, talenat za poduzetništvom, poduzetnički kvaliteti kao uslov ka uspješnom biznisu i kako se dolazi do definitivne odluke o vrsti biznisa kojim se želimo baviti.
U drugom poglavlju sam detaljno obradila biznis plan sa opštim primjerom biznis plana, odnosno ukazala sam na elemente biznis plana, dokumente koja su potrebna za izradu biznis plana, metodologiju izrade biznis plana.
Treće poglavlje se odnosi na administrativne procedure osnivanja firme, odnosno na opšte vidove organizaciono-pravnih okvira firme i koje su to administrativne obaveze firmi koje se žele registrovati kao privredno društvo. Dati su primjeri pravnih oblika firmi u tržišno razvijenim zemljama.
Četvrto poglavlje opisuje i privredna društva, odnosno: karakteristike i oblike privrednog društva, registracija privrednog društva, prijava upisa u registrar, pravno zastupanje privrednog subjekta, vrste privrednih zastupnika i imovinske obaveze privrednog društva....

S A D R Ž A J

U V O D 4
II. PRIPREME ZA OSNIVANJE FIRME 5
1. Provjere predispozicija i sposobnosti 5
2. Talenat za poduzetništvo 9
3. Poduzetnički kvaliteti – uslova za uspješan biznis 10
4. Definitivna odluka o vrsti biznisa 11
III. BIZNIS PLAN 13
1. Potrebna dokumenta za izradu biznis plana 16
1.1. Metodologija izrade biznis plana 17
1.2. Sticanje poslovnog ugleda 18
2. Pristup izradi biznis plana 19
2.1. Opšti pregled izrade biznis plana 19
IV. ADMINISTRATIVNE PROCEDURE OSNIVANJA FIRME 22
1. Opšti vidovi organizaciono pravnih okvira firme 22
2. Pravni oblici firmi u tržišno razvijenim zemljama 25
V. PRIVREDNA DRUŠTVA 30
1. Karakteristike i oblici privrednih društava 30
2. Registracija privrednog društva 37
3. Prijava upisa 38
4. Zastupanje privrednih subjekata 40
4.1. Vrste privrednih zastupnika 40
5. Imovinske obaveze privrednog društva 43
VI. ZAKLJUČAK 44
VII. LITERATURA 45


Referentni URL