Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Privatizacija rudnika Bor kao studije pregovaranja-diplomski
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.

Savremeno poslovanje jakom konkurencijom i stalnim promenama uslovno poklanja veliku pažnju veštinama i znanjima koja doprinose ostvaranju veće dodate vrednosti za izabrane skupine kupaca. Poslovni subjekti u postupku dodavanja vrednosti sve manje deluju samostalno i izolovano, a sve češće se povezuju sa svojim dobavljacima, posrednicima, ,,outscoring`` partnerima, ponuđačima komplementarnih proizvoda i usluga, a ponekad i sa konkurencijom. Konačni rezultat ulaganja u dugoročne i profitabilne odnose sa glavnim skupinama kupaca rezultira njihovom lojalnošću, a na temelju nje i većom profitabilnošću za preduzeće i ostale članove lanca dodavanja vrednosti. Pregovaranje u takvim poslovnim sastavima, orijentisanim prema kupcu, postaje zaokruženi poslovni proces i jedan od bitnih izvora konkurentske prednosti. Dodatni razlog uzdizanja ovakvog poslovnog procesa na nivo strateške važnosti leži u njegovoj svakodnevnoj upotrebi pri upravljanju i vođenju preduzeća, sve više zavisnom od delegiranja i timskog rada, ali i temelja sve naglašenije uloge koju ima u strategijama rasta spajanjem, preuzimanjem i strateškim povezivanjem sa drugima. Ulaganja u delotvoran i učinkovit sastav pregovaranja mogu ostvariti siguran i precizno merljiv povrat već pri prvom značajnijem poslu ...

Sadržaj:


• Uvod
• Iz istorije Bora
• Istorijat rudarstva i metalurgije RTB Bor
• Osnovni podaci o preduzeću
• Istorija privatizacije rudnika Bor
• Analiza privatizacije rudnika Bor
- Ponuđači na prvom tender
- Ponuđači na drugom tenderu
• Pregovaranje
- Kada se pregovaranje upotrebljava
- Elementi pregovaranja:
- Stilovi u pregovaranju
- Koji pregovarački stil koristite

• Interesi
- Interesi ponuđača
- Interesi sindikata RTB Bor
- Interesi Vlade Srbije i države

• Prepreke – analiza prepreka u ovim pregovorima
- Pregovaračko okruženje i kulturne razlike
- Pregovaračko okruženje i kulturne razlike
- Ideologija
- Strana valuta
- Nepostojanost i iznenadne promene

• Privatizacija
- Privatizacija RTB Bor grupe
- Prodaja preduzeća van linije bakra
- Prednost predloženog modela privatizacije

• Interesi države
- Interesi lokalne samouprave
- Interesi zaposlenih
- Interes akcionara
- Interes građana
- Interes strateškog investitora
- Interes kompanije
- Sumirano o onteresima
• Trenutni položaj kompanije
• Uslovi tendera
- Tenderi
• Profil nove kompanije
• Zaključak
Referentni URL