Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Diplomski radovi
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.

Diplomski radovi

Teme

 1. Elektronske biblioteke mogućnost primene iskustva Europeane u narodnoj biblioteci (0 Odgovora)
 2. Elektronsko bankarstvo i rizici - ij (0 Odgovora)
 3. Evropska investiciona banka i angazovanje EIB-a u rjesavanju aktuelnih kriza (0 Odgovora)
 4. Finansijska analiza preduzeća Respekt Bijeljina (0 Odgovora)
 5. Franšiza kao strateška opcija poslovanja u savremenim uslovima (0 Odgovora)
 6. Globalni distribucioni sistemi (0 Odgovora)
 7. Instrumenti plaćanja u međunarodnom bankarstvu (0 Odgovora)
 8. Inteligentni programski agenti na internetu - hr (0 Odgovora)
 9. Internet prodaja (0 Odgovora)
 10. Ishrana trudnice sa dijabetes melitusom (0 Odgovora)
 11. Istorijat i vrste windows operativnih sistema (0 Odgovora)
 12. Izrada video montaže u windows movie maker-u (0 Odgovora)
 13. Jezik i kultura Sjedinjenih Americkih Država (0 Odgovora)
 14. Kantova transcedentalna metoda kao prekretnica u savremenoj filozofiji (0 Odgovora)
 15. Karakteristike mernih sistema u kontekstu grešaka u merenju - diplomski (0 Odgovora)
 16. Knjigovodstvene agencije (0 Odgovora)
 17. Kolektivna bezbjednost i sistem zaštite svjetskog poretka (0 Odgovora)
 18. Konstrukcija elektricne pegle (0 Odgovora)
 19. Konstrukcija ražnja - specijalistički ispit (0 Odgovora)
 20. Konstrukcija roštilja - specijalistički rad (0 Odgovora)
 21. Kontni plan i kontni okvir u sistemu MRS-a (0 Odgovora)
 22. Kriminalistička metodika (0 Odgovora)
 23. Kulturne dimenzije međunarodnog poslovnog okruženja (0 Odgovora)
 24. Magnetna rezonanca (0 Odgovora)
 25. Mala privreda u funkciji održivog razvoja lokalnih sredina (0 Odgovora)
 26. Modeli upravljanja zalihama u malim i srednjim preduzećima - diplomski (0 Odgovora)
 27. Motivi na stećcima Konjičkog kraja (0 Odgovora)
 28. Motiviranje i nagrađivanje - diplomski - hr (0 Odgovora)
 29. Multipleksiranje komunikacijskog kanala - hr (0 Odgovora)
 30. Nacionalni subjekti medjunarodne politike sa akcentom na državu (0 Odgovora)
Referentni URL