Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Diplomski radovi
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.

Diplomski radovi

Teme

 1. Novozavetni podstoj Hegelove rasprave o godspodstvu i ropstvu (0 Odgovora)
 2. Novi metodološki pristup pisanju programa predmeta (0 Odgovora)
 3. Novi izazovi u oplemenjivanju voćaka (0 Odgovora)
 4. Nova ekološka etika i zaštita životne sredine (0 Odgovora)
 5. Neurohormoni u stresu kod insekata (0 Odgovora)
 6. Nematerijalna ulaganja u savremenim organizacijama sveta rada (0 Odgovora)
 7. Motivisanje zaposlenih u funkciji poboljšanja uspešnosti poslovanja (0 Odgovora)
 8. Morfometrijske i biomehaničke osobine golenjače različitih hibrida brojlera (0 Odgovora)
 9. Modernistička celina Zemuna (0 Odgovora)
 10. Mentorstvo ili 'ment(oranje)' (0 Odgovora)
 11. Menadžment ukupnog kvaliteta kao faktor konkurentnosti (0 Odgovora)
 12. Maliciozan kod - Analiza i napredne tehnike odbrane (0 Odgovora)
 13. Liderstvo i strateški menadžment u državnoj upravi (0 Odgovora)
 14. Liderstvo i strategija elemenata marketing miksa u savremenim bankarskim organizacija (0 Odgovora)
 15. Lajoš Taloci, naučnik i političar (0 Odgovora)
 16. Kulturno-tehnološke determinante razvoja i kvalitet života i rada (0 Odgovora)
 17. Kriptografska zaštita podataka i informacija u bazama podataka (0 Odgovora)
 18. Kreiranje web sajtova e-trgovine (0 Odgovora)
 19. Kreditni plasmani sa primerom Banca Intesa (0 Odgovora)
 20. Kreditiranje izvoznih poslova (0 Odgovora)
 21. Kreditiranje izvoznih poslova sa posebnim osvrtom na poslovanje - Banca Intesa (0 Odgovora)
 22. Konsolidovani bilans javnih prihoda i javnih rashoda Srbije (0 Odgovora)
 23. Koncept internih kontrola u platnom prometu Srbije sa inostranstvom (0 Odgovora)
 24. Jevrem Obrenović - Skica jedne političke karijere (0 Odgovora)
 25. Izrada peći od blata u Begeču (0 Odgovora)
 26. Izbor provencijencije i transfer semena crnog jasena na osnovu ekoloških karakteristi (0 Odgovora)
 27. Italijanski jezik u komunikaciji na internetu (0 Odgovora)
 28. Intelektualne sposobnosti i osobine ličnosti kao prediktori uspešnosti matematički da (0 Odgovora)
 29. Instrumenti analize finansijskih izveštaja (0 Odgovora)
 30. Informacione tehnologije i konkurentska prednost (0 Odgovora)
Referentni URL