Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Diplomski radovi
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.

Diplomski radovi

Teme

 1. Korporativno upravljanje u akcionarskom drustvu - diplomski rad (0 Odgovora)
 2. Korporativna drustvena odgovornost kod kompanija u BIH - slucaj firme SIEMENS BIH (0 Odgovora)
 3. Komunikacioni procesi u streljastvu (0 Odgovora)
 4. Kompresija slike koriscenjem neuronskih mreza-diplomski rad (0 Odgovora)
 5. Karakteristike savremenih raid sistema i uporedni prikaz raid 1 i raid 5 nivoa (0 Odgovora)
 6. Karakteristike i poslovanje finansijskih berzi-diplomski rad (0 Odgovora)
 7. Karakteristike i pojam nezaposlenosti od 2000. na ovamo (0 Odgovora)
 8. Kancelarijsko poslovanje - diplomski (0 Odgovora)
 9. Kanali prodaje u osiguranju (0 Odgovora)
 10. Kamatna stopa na finansijskom tržištu (0 Odgovora)
 11. Kadrovski potencijal opstine Kladovo - diplomski rad (0 Odgovora)
 12. Jedinstveni Evropski ekonomski prostor - diplomski rad (0 Odgovora)
 13. Javni zajam kao resurs javnog prihoda - finansije - diplomski rad (0 Odgovora)
 14. Javni Sektor -Pravo i njegova uloga u javnom sektoru -diplomski rad (0 Odgovora)
 15. Javni rashodi - diplomski rad (0 Odgovora)
 16. Izrade trim staza - Diplomski rad (0 Odgovora)
 17. Izrada web stranica pomoću html-a -multimedijalni sistemi i servisi (0 Odgovora)
 18. Izrada Web stranica pomocu HTML-a (0 Odgovora)
 19. Izgradnja skladišta podataka - diplomski (0 Odgovora)
 20. Italijanska umetnost trecenta, sa podnaslovom, opste odlike i glavni predstavnici- di (0 Odgovora)
 21. Istraživanje potrošača zdravstvenog turizma Sokobanje - menadžment diplomski (0 Odgovora)
 22. Istorijski razvoj centralnog bankarstva - diplomski rad (0 Odgovora)
 23. Istorijat prava svojine - diplomski (0 Odgovora)
 24. Iskustvo i praksa savremenih razvijenih zemalja u primeni savremene informacione tehn (0 Odgovora)
 25. IP rutiranje (0 Odgovora)
 26. Investicioni fondovi u Srbiji 10 fondova-diplomski rad (0 Odgovora)
 27. Investicije-DIPLOMSKI RAD (0 Odgovora)
 28. Internet Marketing - Elektronsko poslovanje (0 Odgovora)
 29. Internet kao infrastruktura elektronskog poslovanja -diplomski rad (0 Odgovora)
 30. Internet biznis plan-seoski turizam - diplomski rad (0 Odgovora)
Referentni URL