Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Diplomski radovi
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.

Diplomski radovi

Teme

 1. Uloga Evropska centralna banka u spašavanju evro zone (0 Odgovora)
 2. Uloga deviznog kursa u savremenoj privredi - diplomski (0 Odgovora)
 3. Ulazno izlazni uređaji računara u poslovnoj primjeni - Prednosti i mane - diplomski (0 Odgovora)
 4. Udar novih tehnologija na moderno društvo sa posebnim osvrtom na mobilnu telefoniju (0 Odgovora)
 5. Tim i uticaj tima u organizaciji - diplomski (0 Odgovora)
 6. Tim i timski rad kao faktori uspešnosti poslovanja organizacije - diplomski (0 Odgovora)
 7. Stručna i profesionalna priprema učitelja za rad sa muzički darovitom decom (0 Odgovora)
 8. Stavovi mladih bračnih parova o braku i roditeljstvu (0 Odgovora)
 9. Srednjovjekovna Bosna u vrijeme Tvrtka I Kotromanića - diplomski - ij (0 Odgovora)
 10. Savremena marketinška orijentacija banaka s osvrtom na intesa sanpaolo banku (0 Odgovora)
 11. Primena projektnog menadžmenta u organizovanju kreativnih radionica (0 Odgovora)
 12. Obavezna osiguranja sa osvrtom na osiguranja depozita gradjana u bankama - diplomski (0 Odgovora)
 13. Nastavna sredstva u tradicionalnom i individualizovanom učenju (0 Odgovora)
 14. Ispitivanje mogućnosti korišćenja sporednih proizvoda industrije vina u kozmetici (0 Odgovora)
 15. Spoljnotrgovinsko poslovanje i kontratrgovina (0 Odgovora)
 16. Analiza finansijskog i prinosnog položaja privrednog društva „metalac“ a.d. (0 Odgovora)
 17. Socijalni razvoj porodice od prvobitne civilizacije do savremene civilizacije (0 Odgovora)
 18. Skup i broj na predškolskom uzrastu 2 - diplomski (0 Odgovora)
 19. Urbane štetocine kao zdravstveno - ekološki rizik i ekonomski problem (0 Odgovora)
 20. Upravljanje rizicima osiguranja - diplomski (0 Odgovora)
 21. Uticaj obuke prodavca na lojalnost kupca - diplomski (0 Odgovora)
 22. Uticaj timova na performanse savremene organizacije - diplomski (0 Odgovora)
 23. Uticaj trzisnih komunikacija na efektivnost banke - diplomski (0 Odgovora)
 24. Utjecaj hedginga u turizmu - diplomski (0 Odgovora)
 25. Zadaci pivota kružnog napadača u fazi napada (0 Odgovora)
 26. Ulazno izlazni uređaji - ij (0 Odgovora)
 27. Učenje engleskog jezika pomoću rešavanja zadataka - diplomski (0 Odgovora)
 28. Tržište usluga ekonomski značaj i njegove karakteristike (0 Odgovora)
 29. Tržišne niše i preduzetništvo - diplomski - ij (0 Odgovora)
 30. Sadržaj rada menadžmenta ljudskih resursa u kips d.o.o. - diplomski (0 Odgovora)
Referentni URL