Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Diplomski radovi
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.

Diplomski radovi

Teme

 1. Upravljanje znanjem pomoću alata poslovne inteligencije - diplomski (0 Odgovora)
 2. Uticaj stranih direktnih investicija na zemlje u tranziciji -magistarski (0 Odgovora)
 3. Vehabizam - master (0 Odgovora)
 4. WEB 2 i CRM kao savremene poslovne strategije preduzeća - master rad (0 Odgovora)
 5. Zaostala minska polja u Federaciji BIH - diplomski (0 Odgovora)
 6. Značaj Španije u svetskom turizmu - diplomski (0 Odgovora)
 7. Krizno komuniciranje MUP-a Federacije BiH - magistarski rad (0 Odgovora)
 8. Krivičnopravni položaj maloletnika u Republici Srbiji - master (0 Odgovora)
 9. Krivično delo terorizma u nauci - master (0 Odgovora)
 10. Istraživanje tržišta poslovne potrošnje - diplomski (0 Odgovora)
 11. Internet tehnologije u kompleksnom vrednovanju znanja učenika - diplomski (0 Odgovora)
 12. Informaciona bezbjednost kao uslov državne bezbjednosti RBiH - diplomski (0 Odgovora)
 13. Inflacija u FBiH - diplomski -ij (0 Odgovora)
 14. Inflacija 2 - diplomski (0 Odgovora)
 15. Ugled kompanije kao faktor finansijske podrške - Magistarski - hr (0 Odgovora)
 16. Data centri, ušteda energije prilikom rashladjivanja - master (0 Odgovora)
 17. CRM - Poslovna strategija savremenog poslovanja - diplomski (0 Odgovora)
 18. Bavljenje sportskim streljaštvom i uticaj na telesni rast i razvoj (0 Odgovora)
 19. Analiza postojećeg web sajta i predlog poboljšanja nastupa na Internetu (0 Odgovora)
 20. Analiza bilansa uspjeha - diplomski (0 Odgovora)
 21. Alkoholizam i zdravlje - diplomski (0 Odgovora)
 22. DIPLOMSKI RADOVI (8 Odgovora)
 23. Položaj žene u islamskom porodičnom pravu - master (0 Odgovora)
 24. Merenje efikasnosti preduzeća (0 Odgovora)
 25. Uticaj tehničkog progresa na ekonomski rast i razvoj zemalja u tranziciji - diplomski (0 Odgovora)
 26. Upravljanje rizicima u osiguranju u kriznom periodu u bih - diplomski -ij (0 Odgovora)
 27. Upravljanje rizicima banke na primeru banke intesa - diplomski (0 Odgovora)
 28. Uloga medicinske sestre u rehabilitaciji kod pacijenata sa hemiplegijom - diplomski (0 Odgovora)
 29. Uloga i značaj verbalne i neverbalne komunikacije u promociji turističkog proizvoda (0 Odgovora)
 30. Uloga i značaj autoriteta u liderstvu - diplomski (0 Odgovora)
Referentni URL