Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Diplomski radovi
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.

Diplomski radovi

Teme

 1. Технологијата на конфекцијата - magistarski - mk (0 Odgovora)
 2. Analiza efikasnosti osiguranja (zaštite) depozita - master rad (0 Odgovora)
 3. Analiza konkurentnosti Srbije i poređenje sa zemljama regiona - master rad (0 Odgovora)
 4. Bilans fuzije kao vrsta specijalnog bilansa- Master (0 Odgovora)
 5. Harmonizacija poreza unutar Evrozone - master rad (0 Odgovora)
 6. Kako mobilne kompanije uspevaju da prodaju suštinski iste proizvode - master (0 Odgovora)
 7. Kompanijsko pravo - Zastupanje privrednog društva - master rad (0 Odgovora)
 8. Korišćenje rada interne revizije u reviziji finansijskih izveštaja - Master (0 Odgovora)
 9. Logix pro - master rad - hr (0 Odgovora)
 10. Mobing kao oblik socijalnog nasilja - master rad (0 Odgovora)
 11. Organizaciona socijalizacija - Master (0 Odgovora)
 12. Poreska harmonizacija u zemljama evropske unije - master (0 Odgovora)
 13. Pravo imovine pred Evropskim sudom pravde - master (0 Odgovora)
 14. Proizvodna analitika izrade časopisa Heat set rotacijama - master (0 Odgovora)
 15. Sociološki aspekti pojavnosti i suzbijanja korupcije u Republici Hrvatskoj - master (0 Odgovora)
 16. Strategija razvoja ljudskih resursa u svrhu optimizacije poslovanja- Master (0 Odgovora)
 17. Uloga i značaj elektronskog bankarstva sa osvtom na platne kartice - master (0 Odgovora)
 18. Značaj uvoza i izvoza za poslovanje savremenih - master (0 Odgovora)
 19. Agrarna Politika u Srbiji i strategija razvoja usmerena ka EU - diplomski (0 Odgovora)
 20. Akutne bolesti probavnog trakta kao ambulantni problem (0 Odgovora)
 21. Analiza finansijskog izveštaja preduzeća Dušan Živanović-d.o.o. - diplomski (0 Odgovora)
 22. Aspekti dizajna mrežnih uređaj-uređaj komunikacija - diplomski - ij (0 Odgovora)
 23. Biznis plan za restoran sa keteringom - diplomski (0 Odgovora)
 24. Centralna Banka Crne Gore - diplomski (0 Odgovora)
 25. Dijete i igra - diplomski - hr (0 Odgovora)
 26. Dobijanje električne energije iz energije plime i oseke - diplomski (0 Odgovora)
 27. Estetika u sportu - diplomski (0 Odgovora)
 28. Grcka mitologija -diplomski (0 Odgovora)
 29. Inovacione tehnologije i znanja zaposlenih (0 Odgovora)
 30. Integralni transportni sistem - diplomski rad (0 Odgovora)
Referentni URL