Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Diplomski radovi
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.

Diplomski radovi

Teme

 1. Rizici u poslovanju turističkih agencija u okviru franšiznih sistema - diplomski (0 Odgovora)
 2. Rizici u poslovanju turističkih agencija u okviru franšiznih sistema - diplomski (0 Odgovora)
 3. Reprodukcione osobine švedskog landrasa i meleza švedskog landrasa i velikog jorkšira (0 Odgovora)
 4. Procesori kod mobitela nove generacije (smartphone) (0 Odgovora)
 5. Prirodni resursi u turizmu opštine Vrbas - diplomski rad (0 Odgovora)
 6. Primjena metode analize sadržaja u istraživanju socijalng rada (0 Odgovora)
 7. Prednosti i nedostaci članstva u Evropskoj Uniji - diplomski (0 Odgovora)
 8. Pravo na imovinu u praksi evropskog suda za ljudska prava - diplomski (0 Odgovora)
 9. Pravni lekovi u parničnom postupku - diplomski (0 Odgovora)
 10. Poslovni inkubator kao pokretač razvojnih promena u privredi APV - diplomski (0 Odgovora)
 11. Poslovna kultura Holandije - diplomski (0 Odgovora)
 12. Percepcija mjesta i uloge nastavnika u savremenoj školi (0 Odgovora)
 13. Ovlašćenja javnog beležnika u izvršnom postupku (0 Odgovora)
 14. Otpad – sprečavanje nastajanja i ponovna upotreba (0 Odgovora)
 15. Osnovna načela za obavljanje detektivske delatnosti - diplomski (0 Odgovora)
 16. Organizacija rada hemijske laboratorije sa osvrtom na primenu kvaliteta (0 Odgovora)
 17. Oporezivanje imovine u Srbiji - diplomski (0 Odgovora)
 18. Oduzimanje poslovne sposobnosti iz vanparničnog procesnog prava (0 Odgovora)
 19. Obrazovanje i usavršavanje državnih službenika - diplomski - hr (0 Odgovora)
 20. Neživotno osiguranje sa osvrtom osiguranje od posledica nezgoda u rs (0 Odgovora)
 21. Narodne nošnje u BiH u 19.i 20.stoljeću - diplomski (0 Odgovora)
 22. Motivacija zaposlenih u bankarskom sektoru srbije -diplomski (0 Odgovora)
 23. Metodika rada sa igračem na poziciji dva u košarci - diplomski (0 Odgovora)
 24. Mentorski sistem kao model upravljanja ljudskim resursima - diplomski (0 Odgovora)
 25. Međunarodni računovodstveni standardi 1 (0 Odgovora)
 26. Međunarodna zaduženost i svetska finansijska kriza - diplomski (0 Odgovora)
 27. Međunarodna tržišta novca - diplomski (0 Odgovora)
 28. Mediji u direktnom marketingu - diplomski (0 Odgovora)
 29. Marketing istraživanje psihologije potrošača - diplomski (0 Odgovora)
 30. Madrid - antropogene turističke vrijednosti - diplomski (0 Odgovora)
Referentni URL