Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Razvoj i primena tehnika kontrole bezbednosti saobraćaja sa aspekta tehničke ispravno
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.

SADRŽAJ

1. UVOD 1
2. VOZILO KAO FAKTOR BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA 3
2.1. PREGLED AKTIVNIH PARAMETARA BEZBEDNOSTI VOZILA 5
2.1.1. Kočioni sistem vozila 5
2.1.2. Sistem ogibljenja vozila 6
2.1.3. Pneumatici 7
2.1.4. Upravljački mehanizam 9
2.1.5. Uređaji koji obezbeđuju vidljivost 9
2.1.6. Sprega priključnog i vučnog vozila 10
2.1.7. Vozila oštećena u sudaru i njihov mogući uticaj na bezbednost saobraćaja 11
3. ANALIZA TEHNIČKE ISPRAVNOSTI VOZILA NA PUTEVIMA R. SRBIJE 12
3.1. ANALIZA IZVRŠENIH REDOVNIH TEHNIČKIH PREGLEDA 12
3.2. ANALIZA VANREDNIH TEHNIČKIH PREGLEDA 18
3.3. ZAKLJUČAK 21
4. TEHNOLOGIJA VRŠENJA KONTROLE TEHNIČKE ISPRAVNOSTI VOZILA 23
4.1. KONTROLA TEHNIČKE ISPRAVNOSTI KOČIONOG SISTEMA 24
4.1.1. Uređaji za kontrolu ispravnosti sistema za zaustavljanje 24
4.2. ZAKLJUČAK 28
4.3. KONTROLA SVETLOSNO - SIGNALNIH UREĐAJA 29
4.4. UREĐAJ ZA KONTROLU SISTEMA ZA UPRAVLJANJE 35
4.5. UREĐAJ ZA KONTROLU ISPRAVNOSTI PNEUMATIKA NA VOZILU 37
4.6. UREĐAJI ZA KONTROLU SASTAVA IZDUVNIH GASOVA 39
4.7. UREĐAJ ZA KONTROLU BUKE VOZILA 42
4.8. KONTROLA ISPRAVNOSTI UREĐAJA ZA SPAJANJE VUČNOG I PRIKLJUČNOG VOZILA 43
4.9. KONTROLA OPREME VOZILA 43
5. ULOGA I ZNAČAJ KONTROLE SAOBRAĆAJA 45
5.1. AKTIVNOSTI I MERE KOJE SE NEPOSREDNO SPROVODE KROZ KONTROLU 46
5.2. ZAVISNOST EFEKATA DRUGIH MERA OD KONTROLE SAOBRAĆAJA 47
5.3. ORGANIZACIJA I FUNKCIONISANJE KONTROLE BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA 48
5.3.1. Praćenje stanja bezbednosti saobraćaja, analiza podataka o ugrožavanju bezbednosti saobraćaja 49
5.3.2. Selekcija, obrada i analiza relevantnih podataka 54
5.3.3. Projektovanje optimalnih mera i aktivnosti 54
5.3.4. Organizacija, intenzitet i obim kontrole bezbednosti saobraćaja 55
5.4. REALIZACIJA ODABRANIH MERA I AKTIVNOSTI 68
5.5. PRAĆENJE EFEKATA SPROVEDENIH MERA 68
6. METODIKA I TAKTIKA OBAVLJANJA KONTROLE VOZILA U SAOBRAĆAJU 71
6.1. PLANIRANJE KONTROLE 73
6.2. IZBOR MESTA ZA ZAUSTAVLJANJE VOZILA 73
6.3. POSTUPAK PRI ZAUSTAVLJANJU VOZILA 75
6.4. ORGANIZACIJA STALNE I SISTEMSKE KONTROLE I RASPORED SLUŽBE 76
6.4.1. Kontrola tehničke ispravnosti vozila u okviru redovne kontrole saobraćaja 76
6.4.2. Kontrola tehničke ispravnosti vozila koje vrše specijalizovane ekipe policije 79
6.4.3. Kontrola tehničke ispravnosti vozila u saradnji sa centrima za tehnički pregled vozila 81
6.5. POSTUPAK S NEISPRAVNIM ILI NEPROPISNO OPTEREĆENIM VOZILIMA 83
6.6. UNUTRAŠNJA KONTROLA U PREDUZEĆIMA 85
6.6.1. Organizacija i sadržaj unutrašnje kontrole u transportnim preduzećima 86
6.6.2. Vrste kontrole koja se sprovodi u transportnim organizacijama 86
6.6.3. Način i ciljevi sprovođenja pojedinih kontrola 87
6.7. PRIMENA SAVREMENOG INFORMACIONOG SISTEMA U KONTROLI BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA 92
6.8. PREDLOG OSTALIH MERA ZA UNAPREĐENJE BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA 93
6.9. PREDLOG OSTALIH MERA BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA 95
7. ZAKLJUČAK 97
8. LITERATURA 98

Referentni URL