Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Diplomski radovi
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.

Diplomski radovi

Teme

 1. Integrisane marketing komunikacije finansijskih organizacija - diplomski (0 Odgovora)
 2. Kontni okvir i kontni plan kao instrumenti knjigovodstva na primeru - diplomski (0 Odgovora)
 3. Kreiranje i značaj poslovne prezentacije - diplomski (0 Odgovora)
 4. Krivično delo silovanja - specijalistički (0 Odgovora)
 5. Mala poduzeća u BiH i njhova kreditna aktivnost (0 Odgovora)
 6. Marketing baze podataka - diplomski -ij (0 Odgovora)
 7. Marketing košarkaškog kluba Teodo (0 Odgovora)
 8. Mediji kao akter civilnog društva (0 Odgovora)
 9. Metodologija izrade poslovnog plana poduzetnika s osloncem na računalnu podršku (0 Odgovora)
 10. Međunarodne financijske prijevare - hr (0 Odgovora)
 11. Mit, religija i tradicija u nacionalnom identitetu srpskog naroda - diplomski (0 Odgovora)
 12. Modeli rešavanja javnog duga - diplomski (0 Odgovora)
 13. Mogućnosti i ograničenja elektroničkog poslovanja u poduzetništvu putem cloud compu (0 Odgovora)
 14. Motori sa unutrašnjim sagorevanjem - diplomski (0 Odgovora)
 15. Nacionalni subjekti međunarodne politike sa akcentom na državu (0 Odgovora)
 16. Negativni utjecaji uporabe mobilnih terminalnih uređaja - hr (0 Odgovora)
 17. Neoklasicna vs teorija romantizma u delima Edgara Alana Poa - diplomski (0 Odgovora)
 18. Nova tehnološka rješenja korištenja brzorastuće biomase u proizvodnji toplotne i en. (0 Odgovora)
 19. Novi pristupi u izgradnji odnosa potrošač – klijent - diplomski (0 Odgovora)
 20. Optimizacija cestovnog transporta manjih poduzeća - hr (0 Odgovora)
 21. Pad berlinskog zida i njegov uticaj na zemlje jugoistočne Evrope (0 Odgovora)
 22. Paraurbanizacija - divlja naselja u svijetu (0 Odgovora)
 23. Plamenjača vinove loze i mogućnosti njenog suzbijanja - diplomski (0 Odgovora)
 24. Poimanje mimezisa u Platonovoj i Aristotelovoj filozofiji (0 Odgovora)
 25. Pojam i struktura osnovnih sredstava u preduzeću - diplomski (0 Odgovora)
 26. Pokretne igre - diplomski (0 Odgovora)
 27. Politeističke i monoteističke religije - diplomski (0 Odgovora)
 28. Porijeklo kulture kod Freuda - hr (0 Odgovora)
 29. Poslovna etika i uloga menadžera - Razvojna banka NLB Group (0 Odgovora)
 30. Praktična primena iptv u digitalnom video prenosu (0 Odgovora)
Referentni URL