Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Diplomski radovi
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.

Diplomski radovi

Teme

 1. Osnovne karakteristike i podjela hartija od vrijednosti - diplomski - ij (0 Odgovora)
 2. Osiguranje života kao najperspektivniji vid životnog osiguranja u Srbiji (0 Odgovora)
 3. Osiguranje brodova - diplomski (0 Odgovora)
 4. Organizacija muzičkog festivala „Festival muzike i kulture Rusije i Crne Gore“ (0 Odgovora)
 5. Odabir i razvoj kadrova na primjeru kompanije Uniqa osiguranje - diplomski (0 Odgovora)
 6. Obnovljivi izvori energije - diplomski - ij (0 Odgovora)
 7. Nedopušteno oglašavanje i povreda prava industrijskog vlasništva - diplomski - hr (0 Odgovora)
 8. Muzičke igre u predškolskoj dobi u funkciji razvoja dječije muzikalnosti - diplomski (0 Odgovora)
 9. Mudre poruke bajki Grozdane Olujić - diplomski (0 Odgovora)
 10. Motivacija u stonom tenisu - diplomski (0 Odgovora)
 11. Mogućnosti razvoja saobraćaja u Nišu sa aspekta održivog razvoja - diplomski (0 Odgovora)
 12. Mogucnosti razvoja saobracaja u Nisu sa aspekta odrzivog razvoja - Diplomski (0 Odgovora)
 13. Mjesto i uloga komunikacije u marketingu - diplomski - hr (0 Odgovora)
 14. Metode aktivnog učenja - diplomski (0 Odgovora)
 15. Mesto evropskog jezičkog portfolija u nastavi stranih jezika - diplomski (0 Odgovora)
 16. Međunarodna trgovina na primjeru BiH - magistarski -ij (0 Odgovora)
 17. Logistički aspekt pakovanja u plasteničkoj proizvodnji paradajza - diplomski (0 Odgovora)
 18. Kriza municipalnih obveznica u SAD-u (0 Odgovora)
 19. Korišćenje rada interne revizije u reviziji finasijskih izveštaja - diplomski (0 Odgovora)
 20. Izrada aplikacije koja bi olakšala unos i prikaz rasporeda rada visokoškolskih ustano (0 Odgovora)
 21. Isporuka i održavanje web lokacije (0 Odgovora)
 22. Islam izmedju istoka i zapada - diplomski (0 Odgovora)
 23. Investiciono bankarstvo i investicioni fondovi - diplomski (0 Odgovora)
 24. Internacionalni menadžment sa posebnim osvrtom na prodaju automobila - diplomski (0 Odgovora)
 25. Informisanje potrošača o robi i izbor robe (0 Odgovora)
 26. Indokina - diplomski (0 Odgovora)
 27. Implementacija modela alokacije troškova na bazi aktivnosti u bankarskim institucijam (0 Odgovora)
 28. Holding kompanije i globalno tržište - diplomski (0 Odgovora)
 29. Glavni rečni članovi - diplomski (0 Odgovora)
 30. Findomestic banka integralni rad (0 Odgovora)
Referentni URL