Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Diplomski radovi
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.

Diplomski radovi

Teme

 1. Primena i planiranje marketinga - primer preduzeca Capriolo (0 Odgovora)
 2. Primena elementarnih igara u drugom razredu osnovne skole - diplomski rad (0 Odgovora)
 3. Primena adobe director-a u multimediji - diplomski rad (0 Odgovora)
 4. Primarna i sekundarna emisija novca - diplomski rad (0 Odgovora)
 5. Prikupljanje podataka metodom ispitivanja putem ankete - istraživanje tržišta - diplo (0 Odgovora)
 6. Prenos glasa preko Interneta VoIP - diplomski rad (0 Odgovora)
 7. Preduzetnička motivacija (0 Odgovora)
 8. Preduzetnicka motivacija -diplomski rad (0 Odgovora)
 9. Pravna regulativa u funkciji razvoja vazdusnog saobracaja-diplomski rad (0 Odgovora)
 10. Pravna regulativa kod ugovora o pruzanju turisticke usluge-diplomski rad (0 Odgovora)
 11. Povijesno i kulturno znacenje Osjecke tvrdje - diplomski rad (0 Odgovora)
 12. Povezivanje web prodavnice na sisteme placanja - diplomski (0 Odgovora)
 13. Povezanost autoritarnosti i preferencije tehnika motivisanja zaposlenih - zavrsni rad (0 Odgovora)
 14. Poslovno bankarstvo - diplomski (0 Odgovora)
 15. Poslovne zone - diplomski rad (0 Odgovora)
 16. Poslovna etika u preduzeću- diplomski rad (0 Odgovora)
 17. Poslovanje turističke agencije kao posrednika i organizatora putovanja - diplomski (0 Odgovora)
 18. Poslovanje prijemne sluzbe hotela - diplomski rad (0 Odgovora)
 19. Poslovanje banaka (0 Odgovora)
 20. Porez-diplomski-HR (0 Odgovora)
 21. Porez na dodatu vrednost - Diplomski Rad (0 Odgovora)
 22. Porez na dobit preduzeca Simpo - diplomski (0 Odgovora)
 23. Poreski sistem i poreska evazija - diplomski (0 Odgovora)
 24. Poremecaji govora predskolske dece i njihovo prevazilazenje u vrticu - diplomski rad (0 Odgovora)
 25. Politicki marketing-istrazivanje javnog mnjenja i politicki marketing-diplomski HR (0 Odgovora)
 26. Politicki marketing - istrazivanje javnog mnjenja i politicki marketing - diplomski r (0 Odgovora)
 27. Politicke partije i politicki pokreti -diplomski (0 Odgovora)
 28. Pokusaji reformisanja nastave u pedagoskim pravcima xx veka - diplomski rad (0 Odgovora)
 29. Pokretanje e-business-a izgradnjom web site-a - diplomski (0 Odgovora)
 30. Pojam, zadaci i funkcije centralne banke - diplomski (0 Odgovora)
Referentni URL