Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Primena statistike odnosno verovatnoce u menadzmentu- diplomski rad
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.

Rukovođenje, upravljanje ili menadžment (en: Management) je Posebna naučna disciplina, multidisciplinarnog karaktera, koja se bavi istraživanjem problema upravljanja poslovima, poduhvatima i društvenim sistemima. Ova disciplina proučava upravljanje kao složeni proces sa nizom potprocesa, i kao grupu ljudi koja upravlja procesima i sistemima, a takođe proučava sve pojedinačne upravljačke probleme i fenomene vezane za efikasno izvršavanje određenih zadataka i poslova.

Rukovođenje se posmatra i opisuje kao proces upravljanja određenim poslovima, poduhvatima ili sistemima radi što učinkovitijeg dostizanja cilja. Sastoji se iz potprocesa: planiranje, organiziranje, vođenje i kontrola.

U ovom radu će biti prikazana primena statistike i verovatnoće u menadžmentu.

Menadžment

Za većinu autora pojmovi upravljanje, rukovođenje i menadžment imaju isto značenje odnosno predstavljaju sinonime. Međutim, svaki od navedenih pojmova osim male sadržajne sličnosti odlikuje se i različitosti.
Upravo je nerazlikovanje sadržaja pojedinih pojmova te donošenje potrebnih odluka (upravljačkih ili rukovodećih) primjenom pravila uzrok zbog čega veliki broj preduzeća u Hrvatskoj ostvaruje ispodprosječne poslovne rezultate.

Upravljanje je organizacijska funkcija i proces. Funkciju upravljanja u poduzeću vrše vlasnici ili njihovi predstavnici. Upravljanje se realizira donošenjem upravljačkih odluka.

Rukovođenje označava aktivnost planiranja,organiziranja,vođenja i kontrole. Rukovođenjem se daju upute izvršiteljima za izvršenje radnih zadataka. Rukovođenjem se ostvaruju predviđeni ciljevi - poslovni rezultati u određenom vremenskom razdoblju.

Menadžment se pojmovno određuje u trostrukom značenju. Menadžment označava proces maksimalnog iskorištenja i upotrebe raspoloživih resursa. Menadžmentom se naziva uprava i nadzorni odbor u poduzeću. Menadžmentom se nazivaju i svi menadžeri - direktori u poduzeću koji su odgovorni za izvršavanje određenih zadataka.

Organizaciju upravljanja određuju dioničari - vlasnici - članovi trgovačkog društva u skladu sa Zakonom o trgovačkim društvima. Upravljanje predstavlja proces mjenjanja postojećeg stanja u društvu u skladu s postavljenim ciljem ili planom. Upravljanje se realizira kroz proces donošenja upravljačkih odluka i njihovu provedbu. Upravljanje u dioničkim društvima pripada dioničarima dok upravljanje u društvima sa ograničenom odgovornošću pripada članovima društva.

Upravljanje možemo podijeliti na:

- strateško (vlasničko)

- taktičko (poslovno)

- operativno (pripada menadžmentu)

Strateško upravljanje održava skup dugoročnih ciljeva koji će biti realizirani taktičkim i operativnim upravljanjem kroz poslovne politike preduzeća. Strateškim se upravljanjem određuju standardi rukovođenja kroz kontrolni sustav kritičnih točaka....

SADRŽAJ

1 Uvod 2
2 Menadžment 2
3 Verovatnoća i statistika u menadžmentu – osnovni pojmovi 4
3.1 Slučajni događaji 8
3.2 Slučajna promenljiva i obeležje 9
3.3 Zaključivanje na osnovu menadžmentskog uzorka 9
3.4 Primer statistike u vođenju fakulteta 11
4 Slučajnost u menadžmentu 12
4.1 Klasika i moderna 14
4.1.1 O verovatnoći 14
4.1.2 O statistici 15
5 Elementi verovatnoće u menadžmentu 16
5.1 Matematičko očekivanje, Disperzija, F-ja verovatnoće, Zakon raspodele, F-ja raspodele: 16
5.2 USLOVNA VEROVATNOĆA, NEZAVISNOST, TOTALNA VEROVATNOĆA, BAJESOVA FORMULA 18
5.3 BINOMNE VEROVATNOĆE, BERNULIJEVA FORMULA, LOKALNA I INTEGRALNA MOAVR-LAPLASOVA TEOREMA 19
5.4 Neke raspodele slucajne promenjive (apsolutno) neprekidnog tipa: uniformna,eksponencijalna i normalna. 21
5.5 Momenti. Kovarijansa i korelacija 22
5.6 Čebišeljeva nejednakost. Granične teoreme:(slabi) zakoni velikih brojeva I centralne granične teoreme. 23
6 Elementi statistike u menadžmentu 23
6.1 Metode vremenskih serija 29
6.2 Metoda eksplanacije 30
6.3 Ekonometrijske metode 30
6.4 Monitoring pristup 31
7 Zaključak 31
8 Literatura 33

Referentni URL