Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Diplomski radovi
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.

Diplomski radovi

Teme

 1. Bonitet banaka (0 Odgovora)
 2. Biznis plan kao instrument ostvarivanja ciljeva poslovanja i minimiziranja rizika (0 Odgovora)
 3. Bezbednost u turizmu i krizno komuniciranje (0 Odgovora)
 4. Banat - geografske osnove za razvoj turizma (0 Odgovora)
 5. Analiza konkuretnosti u Srbiji sa osvrtom na bankarski sektor i sektor osiguranja (0 Odgovora)
 6. Analiza finansijskog položaja i uspešnosti u sektoru prehrambene industrije (0 Odgovora)
 7. Alternativni transport - Alternativni transport - prikaz studije povezivanja atraktiv (0 Odgovora)
 8. Alomorfni razvoj - vrhovna postavka teorije Vigotskog-MASTER (0 Odgovora)
 9. Značaj prepiske između muzičara i kompozitora za regionalnu i evropsku kulturnu istor (0 Odgovora)
 10. Značaj implementacije knowledge management koncepta - osvrt na primenu na fakultetima (0 Odgovora)
 11. Zaštita podataka na IP nivou pod linux OS (0 Odgovora)
 12. Zaštita bežičnih komunikacija korišćenjem sopstvenog šifarsko (0 Odgovora)
 13. Utjecaj prehrane fitoplanktonom na razvoj ličinke kamenice Ostrea Edulis Čačak (0 Odgovora)
 14. Uticaj promena u ponašanju turista na oblikovanje hotela (0 Odgovora)
 15. Uticaj polimorfizma gena angiotenzin i konvertaze na proteinuriju i arterisku hiperte (0 Odgovora)
 16. Uticaj arhuske konvencije na status problema i pravni termin zaštite životne sred (0 Odgovora)
 17. Upravni ugovor u Nemačkom pravu (0 Odgovora)
 18. Upravljanje x.509 sertifikatima u pki sistemu (0 Odgovora)
 19. Upotreba multimedija u obrazovanju inženjera (0 Odgovora)
 20. Uloga Slovenačkih neposrednih investicija u prestrukturiranju privrede Srbije i Crne (0 Odgovora)
 21. Uloga ministarstva zdravstva i socijalne skrbi (0 Odgovora)
 22. Turistički proizvod Crne Gore i strateški menadžment (0 Odgovora)
 23. Teorija ograničavajućih faktora i obračun na bazi troškova aktivnosti (0 Odgovora)
 24. Taravangsa ritam (0 Odgovora)
 25. Sučeljavanje activity-based costing-a i procesnog obračuna u okviru koncepta obra (0 Odgovora)
 26. Naučni rad - Prazni prostori Srbije (0 Odgovora)
 27. Diplomski rad - Utjecaj energetske politike u zgradarstvu na ispunjavanje obaveza Kyo (0 Odgovora)
 28. Diplomski rad - Razvoj računalnih programa za automatsko pronalaženje modula i domena (0 Odgovora)
 29. Diplomski rad - Program za prikazivanje i spremanje tijeka promišljanja (0 Odgovora)
 30. Diplomski rad - Probna proizvodnja namaza na bazi svježeg sira u mljekarskoj industri (0 Odgovora)
Referentni URL