Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Diplomski radovi
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.

Diplomski radovi

Teme

 1. Hibridni genetski algoritam za rešavanje hablokacijskog problema neograničenih kapaci (0 Odgovora)
 2. Poslovna kultura Nemačke i organizaciona struktura - diplomski (2 Odgovora)
 3. Implementacija ERP-a uz primenu bezbednosnih ISO standarda (0 Odgovora)
 4. Humanik (0 Odgovora)
 5. Hibridno šifrovanje fajlova (0 Odgovora)
 6. Globalizacija i savremeni poslovni procesi u organizacijama sveta rada (0 Odgovora)
 7. Funkcija 'konkretnog boga' (0 Odgovora)
 8. Fundamentalne karakteristike asfaltnih mešavina u pogledu otpornosti na trajnu deform (0 Odgovora)
 9. Flash data computing (0 Odgovora)
 10. Finansijska industrija prema ISO standardima (0 Odgovora)
 11. Finansijska analiza kao instrument upravljanja kreditnim rizikomdrrr (0 Odgovora)
 12. Filozofija imoralizma Fridriha Ničea - Put nadrastanja etike samilosti u socijalnom r (0 Odgovora)
 13. Evropski sistem centralnih banaka i Evropske integracije (0 Odgovora)
 14. Evropska unija sa posebnim osvrtom na Evropsku komisiju i njen uticaj na Evropski tur (0 Odgovora)
 15. Evropska perspektiva profesionalizacije obrazovanja i učenja odraslih (0 Odgovora)
 16. Etl proces u razvoju sistema poslovne inteligencije (0 Odgovora)
 17. Employee training practice in the Serbia publishing industry (0 Odgovora)
 18. Elektronsko bankarstvo i elektronski novac (0 Odgovora)
 19. Elektronska satisfakcija u turizmu (0 Odgovora)
 20. Elektronska identifikaciona dokumenta na bazi smart kartica (0 Odgovora)
 21. Efikasnost supstantivnog testiranja (0 Odgovora)
 22. Dva (put) opisa Sremskih Karlovaca (0 Odgovora)
 23. Drupal - Sistem za upravljanje internet sadržajem (0 Odgovora)
 24. Dr Srboljub Đ. Stamenković - Dobitnik medalje 'Jovan Cvijić' (0 Odgovora)
 25. Diskurs globalizacije (0 Odgovora)
 26. Didaktička vrednost geografskog informacionog sistema u nastavi geografije (0 Odgovora)
 27. Clifford Geertz writing and interpretation (0 Odgovora)
 28. Ciljevi nastave u svetlu novijih teorija o transferu i reforma osnovnog obrazovanja (0 Odgovora)
 29. Božićni običaji u Nišu i okolini (0 Odgovora)
 30. Bosanski 'lutajući vitezovi' Paštrovići (0 Odgovora)
Referentni URL