Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Diplomski radovi
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.

Diplomski radovi

Teme

 1. Savremeni operativni sistemi na licnim racunarima - diplomski (0 Odgovora)
 2. Regulativa revizorske profesije - diplomski (0 Odgovora)
 3. Regulacioni mehanizmi u bankarskom sektoru u funkciji sprecavanja pranja novca (0 Odgovora)
 4. Projektni menagment i negovih 6 faza na razvoj - diplomski (0 Odgovora)
 5. Projekat elektronske prodavnice knjiga - diplomski (0 Odgovora)
 6. Proizvodnja vinove loze na Ćemovskom polju - diplomski - ij (0 Odgovora)
 7. Proces odlučivanja u menadžmentu - diplomski (0 Odgovora)
 8. priznanje i izvrsenje stranih sudskih odluka - diplomski (0 Odgovora)
 9. Pristupanje Internetu brzim eternetom i bežičnim mrežama - diplomski - hr (0 Odgovora)
 10. Primena savremenog oblika poslovanja informacionih tehnologija - diplomski (0 Odgovora)
 11. Primena marktinga u savremenom bibliotkarstvu - diplomski (0 Odgovora)
 12. Primena kazni u porodicnom vaspitanju u cilju sprecavanja (sankcionisanja)loseg ponas (0 Odgovora)
 13. Primena kazni u porodicnom vaspitanju u cilju sprecavanja (sankcionisanja)loseg ponas (0 Odgovora)
 14. Preduzetnistvo kao faktor razvoja zemalja u tranziciji (0 Odgovora)
 15. Pranje novca kao domaci i medjunarodni problem - diplomski (0 Odgovora)
 16. Pracenje Saobracaja U Racunarskoj Mrezi FONa (0 Odgovora)
 17. Povezanost porodicne kohezije i adaptabilnosti sa prihvatanjem hronicne bolesti - dip (0 Odgovora)
 18. Poslovni modeli u softverskoj industriji - diplomski za forum (0 Odgovora)
 19. Porodicni faktori koji dovode do skolskog neuspeha - diplomski (0 Odgovora)
 20. Poremecaj ishrane i mentalno zdravlje (0 Odgovora)
 21. Pojam i vrste javnih prihoda javni prihodi republike Srbije (0 Odgovora)
 22. Pojam i funkcije novca - diplomski. ij (0 Odgovora)
 23. Poezija za djecu Branka Ćopića - diplomski (0 Odgovora)
 24. Plan razvoja firme Herba Market d.o.o -diplomski (0 Odgovora)
 25. Placanje poreza kao indikator biznis ambijenta (0 Odgovora)
 26. Patent - diplomski (0 Odgovora)
 27. Osnovne karakteristike i specifikacije dobro urađenog naučnog djela -ij (0 Odgovora)
 28. Organizovanje mera zaštite od požara u industrijskim objektima - diplomski (0 Odgovora)
 29. Orfov instrumentarij - diplomski - hr (0 Odgovora)
 30. Održavanje hidrauličnih sistema -diplomski -ek (0 Odgovora)
Referentni URL