Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Diplomski radovi
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.

Diplomski radovi

Teme

 1. Izazovi i promene u srednjem nivou menadžmenta savremenih organizacija (0 Odgovora)
 2. Informacioni sistem univerziteta (0 Odgovora)
 3. Finansijska analiza u funkciji upravljanja kreditnim rizikom (0 Odgovora)
 4. Efikasnost primene savremenih finansijskih proizvoda u Srbiji sa posebnim osvrtom na (0 Odgovora)
 5. Doprinos bezbednosti informacionog sistema registra akcija i akcionara (0 Odgovora)
 6. Upustvo za izradu diplomskog rada (0 Odgovora)
 7. Odredjenje fantastike (0 Odgovora)
 8. Dizajn i implementacija tehnike kombinovanog pretraživanja teksta i slike u multimoda (0 Odgovora)
 9. Bezbednost servisno-orijentisane arhitekture (0 Odgovora)
 10. Baza podataka progress - fakturisanje u jkp bvk (0 Odgovora)
 11. Antiglobalizacijski pokret (0 Odgovora)
 12. Analiza uticaja hyper-v virtualizacije na performanse ms windows 2008 i 2003 operativ (0 Odgovora)
 13. Adaptivni pristup modeliranja podataka IS za praćenje eksplatacije pneumatika vazduho (0 Odgovora)
 14. Uvođenje novog proizvoda na tržište - diplomski - hr (2 Odgovora)
 15. Essays - Traffic Generator and Measurement Tool for IP Networks (0 Odgovora)
 16. Diplomski rad - Obuka igre glavom (0 Odgovora)
 17. Master rad - Ventilator za održavanje ekoloških uslova u tunelima (0 Odgovora)
 18. Master rad - Realizacija elektromotornog pogona primenom PROFIBUS i USS komunikacije (0 Odgovora)
 19. Master rad - Ekološka klasifikacija šuma pitomog kestena (0 Odgovora)
 20. Magistarski rad - Kontrola vertikalnosti visokih objekata (0 Odgovora)
 21. Diplomski rad - Usporedba anatomske gradje grkljana psa (Canis familiaris) i dobrog d (0 Odgovora)
 22. Diplomski rad - Turizmološko oblikovanje hotela visoke kategorije (0 Odgovora)
 23. Diplomski rad - Stimulacija mrješćenja brbavice Venus verrucosa (Linnaeus, 1758) temp (0 Odgovora)
 24. Diplomski rad - Skvoterski pokret (0 Odgovora)
 25. Diplomski rad - Simulacija dinamike perjanice sumpornog dioksida pri nestacionarnim m (0 Odgovora)
 26. Diplomski rad - Razvoj Embedded sistema na bazi ADSPBF533 STAMP razvojne ploče pod µC (0 Odgovora)
 27. Diplomski rad - Primena ASIC Design Kit alata za projektovanje integrisanih kola meto (0 Odgovora)
 28. Diplomski rad - Mogućnost primjene akustične metode za odredjivanje kvaliteta jabuke (0 Odgovora)
 29. Diplomski rad - Lasersko skeniranje arheoloških artefakata (0 Odgovora)
 30. Diplomski rad - Kontrola vertikalnosti visokih objekata (0 Odgovora)
Referentni URL