Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Izrada web stranica pomoću html-a -multimedijalni sistemi i servisi
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.

Početak razvoja Interneta, kao i mnogih drugih oblika modernih komunikacija, nastali su u vojnim istraživanjima. Tokom šezdesetih godina istraživanja na raznim institutima vodila su ka nalaženju da se veliki broj kompjutera spoji na jednu mrežu da bi tako mogli lakše da komuniciraju. Tako je nastao ARPANET 1969.godine, ali niko nije predpostavljao da će to jednog dana prerasti u komercijalnu mrežu. 1990.godine ARPANET je postao dio Interneta koji je objedinjavao mreže koje su stvorene u Evropi, Australiji, Južnoj Americi,…

U to vrijeme Internet još uvijek nije bio u današnjem obliku, jer pretraživači nisu postojali. 1989.godine razvijen je novi protokol za razmjenu informacija putem Interneta poznat kao Hypertext Transfer Protocol (http) i Hypertext Markup Language (HTML). Sada je bilo moguće da se napravi Web koji obuhvata sve servere širom Interneta, a time i podatke koji su smješteni na njima. U tom svijetlu, Internet se može posmatrati kao hardver (linije i kompjuteri), dok Web se može posmatrati kao softver (http i HTML).
HTML se koristi za kreiranje dokumenata koji će biti prikazani na Wewb-u. Generalno, HTML kodovi su karakteri koji su smješteni između simbola <”i”>. Najčešće kodovi imaju početnu i završnu oznaku <p> i </p>. Kada pretraživač čita dokument, on prikazuje samo ono što je između njih.
Kao što može da se primijeti, pretraživači su veoma bitan dio cijele priče. Najpoznatiji su Netscape Navigator, koji je nastao 1994. godine i Internet Explorer koji je nastao poslije operativnog sistema Windows 95.

Kako pretraživač funkcioniše?


Korisnik šalje zahtjev putem svog pretraživača ka kompjuteru na kojem se nalazi željena Web stanica. Taj kompjuter se zove Web server, koji prihvata zahtjev i ispituje da li je stranica zaista na toj adresi. Ako jeste, on je vraća na korisnički pretraživač putem http-a, a ako nije, vraća informacije o greški. Komunikacija između pretraživača i Web servera zove se client/server relationship tj. odnos klijent/server.
“Web stranice pišu se na specijalnom jeziku, koji je poznat kao jezik za označavanje hiperteksta ili HTML (engl. Hypertext Markup Language). Prije samo nekoliko godina morao se znati HTML ako se željelo da se prave sadržaji za Web. Danas, međutim, brojni programi omogućavaju da se kuca tekst, podvlači i postavlja slika dok drugi programi pišu odgovarajući kod umjesto nas.“....

SADRŽAJ

1. UVOD....................................................................................1

2. HTML.....................................................................................2
Šta je HTML?.................................................................2
Istorijat.........................................................................3

3. HTML DOKUMENT....................................................................3
Jednostavni HTML dokument............................................3
HTML sintaksa................................................................4

4. FORMATIRANJE TEKSTA...........................................................4
Paragrafi, kraj reda i zaglavlje..........................................4
Font, veličine i boje.........................................................5
Fizički i logički stil...........................................................6
Nesting kodovi...............................................................7
Performatirani tekst........................................................7
Specijalni karakteri.........................................................8

5. RAD SA SLIKAMA I LINIJARIMA.................................................8
Formati slika..................................................................8
Uključivanje slika............................................................9
Mapa slike..................................................................10
Horizontalni linijari.......................................................10

6. HIPERLINKOVI......................................................................11
Šta je na linku?...........................................................11
Prečice.......................................................................11
Formatiranje hiperlinkova..............................................12
Imenovani anchor-i.......................................................12
Kreiranje e-mail linkova.................................................12

7. KREIRANJE LISTI.................................................................13
Numerisane liste..........................................................13
Nenumerisane liste.....................................................13
Nesting liste..............................................................14
Lista definicija............................................................14

8. TABELE................................................................................14
Kodovi za kreiranje tabela.............................................14
Formatiranje tabela.....................................................15
Formatiranje vrsta i ćelija..............................................16


9. META TEGOVI......................................................................17
Name atribut..............................................................17
Http-equiv atribut........................................................18

10. OKVIRI......................................................................18
Frameset dokument......................................................18
Povezivanje okvira........................................................20

11. KASKADNI STIL STRANICE............................................21
Uvod..........................................................................21
CSS sintaksa.............................................................21
Klase stilova...............................................................21
Tipovi stila stranice......................................................22
Opcije stila...................................................................23
Opcije fonta.................................................................23
Opcije podešavanja boje i pozadine................................24
Opcije kontrole izgleda teksta........................................25
Opcije za podešavanje izgleda rama na ekranu.................25
Opcije klasifikacija......................................................27

12. FORME....................................................................27
Kreiranje formi...........................................................27
Formatiranje polja za tekst............................................28
Formatiranje polja za potvrdu.........................................29
Kreiranje radio - dugmadi.............................................30
Kreiranje dugmadi reset i submit....................................30
Formatiranje skrivenih fajlova........................................30
Formatiranje polja fajla.................................................30
Formatiranje menija i listi.............................................30

13. POSTAVLJANJE STRANICE NA SERVER............................31

14. WEB PREZENTACIJA PRIRODNE LJEPOTE CRNE GORE........34
O programu..............................................................34
Hardvesrki zahtjevi.....................................................34
Softverski zahtjevi.....................................................34
IZRADA WEB PREZENTACIJE.........................................34
STRUKTURA WEB PREZENTACIJE...................................35
15. ZAKLJUČAK..................................................................41
16. LITERATURA................................................................43
Referentni URL