Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Prikazivanje statistickih podataka
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.Prikupljeni statistički podaci predstavljaju sirov materijal o posmatranim pojavama, a njihova masovnog ne omogućava sagledavanje bilo kakvih osobina pojava. Primarno, podaci se obezbeđuju putem: eksperimenta, telefonski, internet, mail-a, direktnim posmatranjem ili ličnim intervjuom. Sekundarno, do podataka dolazimo preko spoljnih izvora, kao što su: propisi, izveštaji, ankete.
Sa druge strane prikupljeni podaci moraju biti pristupačni svim zainteresovanim pojedincima ili institucijama. Zato se ti podaci moraju pripremiti za publikovanje i za analizu.
Za te svrhe koriste se statističke tabele i grafikoni.
Klasifikovanjem statističkih podataka dolazi se do statističkih serija odnosno do brojčanog načina istraživanja pojava, koji je karakterističan u statistici. Statistička serija se prikazuje u obliku tabele, najmanje u dva reda i dve kolone, gde je u prvoj koloni iskazana kvalitativna strana statističke mase, a u drugoj kvantitativna (brojčana) strana.
Samo publikovanje statističkih podataka se vrši preko velikog broja statističkih publikacija od kojih su najvažnije:
1. Statistički bilteni zavoda za statistiku;
2. Knjige popisa za rezultate popisa stanovništva i domaćinstava;
3. Edicije zavoda za statistiku: ’’Privredni bilansi’’, Indeksi’’, Sudije, analize i prikazi’’ i druge edicije;
4. Godišnji izveštaji Narodne Banke;
5. Statistički godišnjak socijalnog osiguranja, i
6. Statistički godišnjaci o zdravstvenoj službi u izdanju zavoda za zdravstvenu zaštitu....
Referentni URL