Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Statistike (izvoz u Srbiji od 2000-2003)
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.U ovom seminarskom radu glavno težiste smo stavili na izvoz republike Srbije od 2000 do 2003 godine (na spoljnu trgovinu) koji predstavlja jedan od glavnih elemenata privrednog razvoja svake zemlje. Stoga, glavni cilj rada jeste da se na teorijskom i praktičnom (metodološkom) principu prikaže pomenuta pojava, njeno odvijanje u sukscesivnom vremenskom periodu kao i predvidjanje pojave za naredni period. U radu smo za analizu pomenute pojave koristili indeksne brojeve, trend, sezonsku komponentu, ciklične varijacije, a predviđanje smo vršili pomoću trenda i sezonske komponente. Glavne podatke o izvozu Srbije (u milionima dolara) od 2000 do 2003 godine preuzeli smo sa sajta http://www.nbs.yu


SPOLJNA TRGOVINA

Spoljna trogovina jeste promet roba i usluga jedne države prema ostalim državama. Obuhvata uvoz i izvoz robe, zastupanje inostranih preduzeća, medjunarodnu špediciju, medjunarodni transport roba i usluga, turističke usluge, medjunarodne agencijske poslove, odliv sredstava na bazi investicija u inostranstvu i sl. Najvaznija stavka u spoljnoj trgovini jesu uvoz i izvoz.
Trgovinski bilans ili neto izvoz predstavlja razliku izvoza i uvoza roba. Platni bilans predstavlja razliku izvoza i uvoza roba, usluga i dohodaka od rada i kapitala.

Neto izvoz = Izvoz – Uvoz

Prema tome izvoz predstavlja domaće proizvedene robe i usluge koje se prodaju na stranom tržištu, a uvoz čine strano proizvedene robe i usluge koje se prodaju na domaćem tržištu. Kada saberemo uvoz i izvoz jedne zemlje i zbir dovedemo u vezu sa drustvenim proizvodom dobijamo meru otvorenosti date privrede prema inostranstvu.
Suficit platnog bilansa postoji kada ukupan izvoz roba, usluga i faktorski prihoda prelazi ukupan uvoz roba, usluga i isplata faktorskih dohodaka. Kada je navedeni izvoz manji od uvoza postoji deficit platnog bilansa. Karakteristika naše privrede jeste deficit platnog bilansa koji pokazuje da smo u minulom periodu morali ili da se zadužujemo u inostranstvu ili da smanjujemo devizne rezerve zemlje.
Naša privreda pripada skupu malih otvorenih privreda. Kada kažemo mala privreda ne misli se na veličinu društvenog proizvoda vec na tržišni tretman uvoza i izvoza. Spremnost inostranstva da kupuje naše proizvode zavisi od stanja svetske privrede, što nije povezano sa velicinom našeg društvenog proizvoda. Zato postoje razlozi da se veruje da naš izvoz ne zavisi od velicine društvenog prizvoda i da se u tom smislu menja nezavisno od njega. Te promene, kao deo agregatne tražnje uticu povratno na veličinu društvenog proizvoda. Što je veci izvoz, to je veci i društveni prozvod...
Referentni URL