Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Statistička analiza - poslovna statistika
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.
CILJ I PREDMET ISTRAŽIVANJA


Primarni cilj je izvršiti statističku analizu u A.D.“Meboš“ kojom će se:
1. Ocijeniti zavisnost prihoda od troškova pomoću linearne regresije ,
2. Utvrditi standardna greška regresije,
3. Odrediti koeficijent korelacije
4. Odrediti koeficijent determinacije


POSTAVKA PROBLEMA


Proizvodno preduzeće A.D.„Meboš“ iz Šamca bavi se proizvodnjom bojlera. Ovo preduzeće se sastoji od pet organizacionih jedinica. Godišnji troškovi i prihodi ovog preduzeća bit će prestavljeni u narednoj tabeli izraženi u hiljadama konvertibilnih maraka .
Menadžment preduzeća zahteva od stručnjaka za statistiku da izvrše statističku analizu kojom će se obuhvatiti sledeće:
1. Ocijeniti zavisnost prihoda od troškova pomoću linearne regresije ,
2. Utvrditi standardna greška regresije,
3. Odrediti koeficijent korelacije i
4. Odrediti koeficijent determinacije ...
Referentni URL