Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Pojam i mere produktivnosti rada - statistika
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


Merenje produktivnosti u industrijskim sistemima i drugim privrednim i van privrednim delatnostima (sektor usluga) stalni je interes u svim zemljama sveta. Ekonomski rast u svakoj zemlji ili u pojedinim sektorima privređivanja moguće je ostvariti ili povećanjem broja zaposlenih ili povećanjem efikasnosti rada postojećeg broja zaposlenih lica, odnosno povećanjem produktivnosti rada.

Da bi se stvorili uslovi za ekonomski rast u svakoj zemlji neophodno je poznavanje osnovnih uticaja na rast produktivnosti rada kao što su unošenje nove opreme u proizvodne procese, poboljšanje infrastrukture, kretanja ljudskog kapitala, uvođenje novih tehnologija i sl. Osnovni kriterijum za ocenu poslovnih i drugih poduhvata radi obezbeđenja ekonomskog rasta smatra se ostvarena produktivnost rada i kapitala u industrijskim sistemima, pojedinim sektorima proizvodne i uslužne delatnosti i zemlji u celini.

Statistika je nauka koja se bavi prikupljanjem, analizom i izvlacenjem zakljucaka iz podataka. Razvoj statistike je skora pojava, sa samo par spona koje je vezu sa devetnaestim vekom. Prvi, stvarno bitni koraci u razvoju teorije statistike su se desili krajem devetnaestog veka i pocetkom dvadesetog veka.

Statistika je postala poznata u dvadesetom veku kao matematicka alatka za analiziranje eksperimentalnih i posmatrackih podataka. Opste prihvacena od kao jedina pouzdana osnova za donosenje sudova o efikasnosti medicinskih procedura ili o bezbednosti hemikalija, i prihvacena u proizvodnji za potrebe kontrole kvaliteta, statistika je ocigledno medju proizvodima nauke ciji je uticaj na javni i privatni zivot ogroman. Statisticka analiza se takodje smatra u mnogim naucnim disciplinama nezamenjivom za izvlacenje pouzdanih zakljucaka iz empirijskih nalaza. Za neka moderna naucna polja, kao sto je kvantitativna genetika, statisticka mehanika, i za polje psihologije- testiranje inteligencije, statisticka matematika je neodvojiva od teorije same nauke. Retko koja je grana matematike nasla tako siroku oblast primene

Kao i nauka o racunarima, statistika se smatra oblascu odvojenom, ali blisko vezanom, sa matematikom. Takva naucna polja se cesto nazivaju "matematickim naukama"....

SADRŽAJ

1 Uvod 3
2 Pojam i mere produktivnosti rada 5
2.1 Pojam produktivnosti rada 5
2.2 PRODUKTIVNOST FAKTORA 6
2.3 Faktori uticaja na produktivnost 13
3 Zaključak 14
4 Literatura 15

Referentni URL