Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Statistika - prosta linearna regresija i korelacija
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


PROSTA LINEARNA REGRESIJA I KORELACIJA

U ovom seminarskom radu nase interesovanje cemo usmeriti na istrazivanje medjusobnih veza I uticaja dve ili vise pojava.Nase zakljucivanje zasnivace se na uzorku,na osnovu uzorka cemo ispitivati kako su varijacije jedne pojave povezane sa varijacijama neke druge pojave.Cilj naseg istrazivanja nece se odnositi samo na uzorak,vec pre svega na osnovni skup iz kojeg je uzorak izvucen.

DETERMINISTICKA I STOHASTICKA VEZA

• Medjusobne veze izmedju pojava mozemo podeliti u dve grupe:

Deterministicka i
Stohasticka

• Deterministicka veza javlja se u slucaju kada jednoj vrednosti nezavisne promenljive C odgovara samo jedna,tacno odredjena,vrednost zavisne promenljive У .
• Kod stohastickih veza jednoj vrednosti nezavisne promenljive odgovara citav niz mogucih vrednosti zavisne promenljive.Svaku od tih vrednosti zavisna promenljiva У moze uzeti sa odredjenom verovatnocom I kako njene ishode u pojedinacnim situacijama ne mozemo sa sigurnoscu predvideti,ona je slucajna promenljiva.

Pored ove dve vrste veza postoji i: direktna I inverzna veza

Veze kod kojih pri porastu ili opadanju vrednosti nezavisne promenljive C istovremeno odgovara porast ili opadanje zavisne promenljive У nazivamo ih direktnim vezama
Veze kod kojih pri porastu jedne promenljive odgovara opadanje druge radi se o inverznim vezama
Ukoliko se ustanovi da se promenama vrednosti jedne pojave druga promenljiva ostaje konstantna,zakljucicemo da izmedju njih ne postoji nikakva zavisnost....
Referentni URL