Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Turistički aspekt organizovanja kulturne manifestacije Fest u Beogradu
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Иако нисам рођени Београђанин добар део свог живота провео сам у овом граду. Београд је својим природним и богатим културно- историјским наслеђем и свеукупним шармом пробудио моју љубав према њему и инересовање за те вредности. С обзиром да се културним манифестацијама и културном туризму уопште врло мало посвећивала пажња са туристичког аспекта заинтересовао сам се да дам свој скромни допринос неким покушајима решавања тих питања. Културну манифестацију ФЕСТ сам одабрао због због њене дуге традиције, атрактивности и моје велике љубави према филму.
Културна манифестација Међународни филмски фестивал «ФЕСТ» одржава се од 1971. године континуирано, осим 1993. и 1994. године, када је изостао због међународних санкција и тешке ситуације у земљи, услед ратног окружења. Упркос тако дугој традицији, сматрам да није довољно туристички пропраћен, те отуда потиче и мој мотив да обрадим ову тему.

ПРЕДМЕТ, ЦИЉ, ЗАДАТАК И МЕТОДЕ ИСТРАЖИВАЊА

Предмет истраживања овог рада је туристички аспект организовања и функционисања културне манифестације ФЕСТ у Београду.
Циљ истраживања је израда дипломског рада, који кроз истраживање треба да допринесе бољем упознавању проблема везаних за туристички аспект културних манифестација и могућности решавања истих, на конкретном примеру ФЕСТ-а.
Задатак истраживања у овом раду је да се укаже на природне и друштвене услове у Београду, који могу да се туристички валоризују у време одржавања културне манифестације ФЕСТ.
Методи истраживања су читање литературних извора, теренски рад и претраживање интернет сајтова.


ТУРИСТИЧКО- ГЕОГРАФСКИ ПОЛОЖАЈ БЕОГРАДА

ГЕОГРАФСКИ ПОЛОЖАЈ

Београд је главни град Србије и Црне Горе, а такође и главни град Републике Србије. Налази се на 44о48' СГШ и на 20о28' ИГД (Енциклопедија, 1983). Београд се данас простире на територији већој од 360.000 ha, на овом подручју живи око 2 милиона становника у 16 градских и приградских општина. Општине су: Звездара, Врачар, Вождовац, Земун, Нови Београд, Палилула, Раковица, Савски Венац, Стари Град и Чукарица припадају ужем поидручју, а општине Барајево, Гроцка, Лазаревац, Младеновац, Обреновац и Сопот ширем подрушју Београда. Београдско подручје чини 158 насеља. Сврстава се у град са идеалним географским положајем у Европи. Подигнут је на раскршћу сувоземних и пловних путева, његов јединствен положај на ушћу Саве у Дунав одувек му је давао посебну улогу у односима између држава и народа. То је место укрштања међуконтиненталних путева од запада ка истоку и од севера према југу (Лекић, 1995). Београд се данас простире на 3,6 % територије Србије, у њему живи 15,8 % становништва Србије и ради 31,2 % свих запослених у Србији.

[Slika: beogradn.png]

Referentni URL