Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Logistika
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


ETIMOLOGIJA POJMA

• francuski
logistique → izvedeno iz dočasničkog čina "Marechal de logis" čija je zadatak bila planirati sve administrativne poslove vezane uz pomak snaga u francuskoj vojsci u 17. veku
loger → stanovati, noćiti pod vedrim nebom, smestiti se.
• grčki
logos → znanost o principima i oblicima pravilnog mišljenja i prosudjivanja.
logistikos → veštine, iskustva i znanja o očuvanju, proceni i prosudbi svih relevantnih elemenata u prostoru i vremenu potrebnih za optimalno rešavanje strateških i taktičkih zadataka u svim područjima ljudskih aktivnosti.


Razvoj logistike

• 17. veku → Francuska → vojna doktrina, opskrba vojnih trupa potrebnim sredstvima, prevoz dobara i vojske, osiguranje prehrane i smeštaja vojske.
• krajem 19. veku → SAD → vojnička literatura u značenju pozadinske vojničke službe.
• 1844. Jules Dupuit francuski inženjer pružio je ideju zamene transportnih troškova za troškove zaliha na primeru izbora drumskog ili pomorskog prevoza robe.
• sredinom 20. veka izraz je iz vojnog ušao u gazdinstva - naučno područje.
• 1961. godine → prva knjiga iz područja poslovne logistike koja je bila orijentirana na fizičku distribuciju.
→ smatra se razvoj savremene logistike započinje 1960-ih kada se nastoje boljim povezivanjem organizacijskih funkcija poduzeća smanjiti troškovi.
• druga polovica 20. stoljeća → logistika se afirmira kao znanost i gazdinstvo aktivnost u mnogo širem i suptilnijem značenju....

S A D R Ž A J


1. UVOD 3
2. ETIMOLOGIJA POJMA 4
2.1. Razvoj logistike 4
2.2. Čimbenici koji su uticali na ubrzani razvoj 5
2.3. Logistika kao nauka 6
2.4. Logistika kao poslovna funkcija 6
2.5. Konkurentska prednost i "3K" 7
2.6. Strateški izazov logistike 7
3. INTEGRISANE LOGISTIČKE AKTIVNOSTI 8
3.1. Evolucija integrisanog logičkog koncepta 10
3.2. Koncept dodatne vrednosti integrisane logistike 10
4. MERENJE KVALITETA LOGISTIČKE USLUGE 11
4.1. Obeležja logističkih usluga 13
5. ZAKLJUČAK 15
6. LITERATURA 16
Referentni URL