Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Kako mobilne kompanije uspevaju da prodaju suštinski iste proizvode - master
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
UVOD

Poslednji vek je vek komunikacija. Počeo je sa otkrićem telegrafije, preko teleprintera, prenosa glasa, slike, faxa, Interneta do mobilne telefonije. Tokom poslednjih godina, sektor telekomunikacija je postala grana industrije sa najbržim rastom. Ovaj rast ogleda se u sve većim prihodima koji se ostvaruju i u neprestanom pojavljivanju novih operatora na svetskom tržištu. Ni jedna grana industrije nije doživela tako vrtoglav napredak kao telekomunikacije. Za relativno kratak period, u poslednjih 15 godina zabeležana je prava eksplozija po pitanju broja korisnika mobilnih komunikacija, a svi pokazatelji ukazuju na činjenicu da će se takav trend nastaviti i u budućnosti. Povećanje broja korisnika mobilnih telekomunikacionih usluga ima toliki obim da se sa pravom može očekivati da broj korisnika u mobinlom sektoru bude veći od broja korisnika u fiksnom sektoru trelekomunikacija i to u vrlo bliskoj budućnosti. Iako se čini da su ova predviđanja suviše optimistička, važno je podsetiti da su predviđanja za razvoj telekomunikacija u prošlom periodu bila daleko ispod onoga šta se stvarno desilo.

Činjenica je da je u pojedninim zemljama broj korisnika u mobilnoj telefoniji već premašio broj korisnika u fiksnoj telefoniji, što nam govori da pedviđanja nisu daleko od istine, a naročito ako znamo da će se mobilna komunikacija u bliskoj budućnosti zasnivati na najnovijoj mobilnoj telefoniji treće generacije. Dinamična slika razvoja telekomunikacija i informatike u Evropi može se najjednostavnije ilustrovati kroz sledeći primer mobilne telefonije u Evropi: godine 1996. bilo je samo 35 miliona korisnika mobilne telefonije. Na kraju 2000. godine više od 250 miliona Evropljana su korisnici mobilne telefonije, za 60% više nego 1999. Dve godine kasnije, na kraju 2002. godine u Evropi je ukupno bilo 389,3 miliona mobilnih pretplatnika.

Sadržaj

UVOD 3
1 Tržište telekomunikacija u Srbiji i mobilne kompanije VIP i Telenor 4
1.1 O kompaniji VIP mobile 7
1.2 O kompaniji Telenor 9
1.2.1 Prodor na tržište Srbije 13
2 Usluge i tarifiranje usluga 15
2.1 Pokrivenost tržišta i mrežne tehnologije 18
2.2 Marketing novih usluga i tržišno takmičenje 28
2.2.1 Usluge mobilnog plaćanja – Telenor PlatiMo 36
ZAKLJUČAK 43
LITERATURA 45
Referentni URL