Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Технологијата на конфекцијата - magistarski - mk
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
ВОВЕД

Технологијата на конфекцијата бележи голем развој последните години, благодарение на брзиот развој на електронската индустрија и примената на компјутерите при изработка на кројните слики и автоматското кроење.

Технологијата на конфекцијата според видовите на предметите за облекување, се дели на следните групи:
1. Технологија на изработка на машка горна облека;
2. Технологија на изработка на женска горна облека;
3. Технологија на изработка на машка и женска долна облека;
4. Технологија на изработка на облека од плетени материјали (трикотажа).
Технологијата на изработка на детска облека се вклопува во горенаведените технологии.
Технологијата на конфекција, може да се подели во неколку фази и тоа:
- Техничка подготовка;
- Технолошки процес на кроење;
- Технолошки процес на шиење;
- Технолошки процес на доработка.
Referentni URL