Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Analiza efikasnosti osiguranja (zaštite) depozita - master rad
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
UVODNA RAZMATRANJA

Finansijske usluge zauzimaju značajno mesto, kako u ekonomiji naše zemlje tako i u svim drugim zemljama sveta, te je od velikog značaja da postoji uređen i stabilan finansijski sektor.
Zaštita depozita je upravo jedan od važnih elemenata finansijskog sistema kojim se ostvarjuje sigurnost i stabilnost kreditnog i bankarskog sistema svake zemlje.

Zaštita depozita predstavlja instrument kojim se, na prvom mestu štite štediše, ali iskustvo i praksa su pokazali, i čitavi finansijski sistemi samih zemalja. Koliko je neophodna, pokazuje činjenica, da iako je relativno nova ustanova, zaštita depozita je uvedena u svim razvijenim delovima sveta, a polako se uvodi i u zemljama Istoka. Bez obzira na njena ranija osporavanja, uspela je da zauzme važno mesto u banakarskom sistemu svake zemlje.
U ovom radu prikazani su različiti modeli zaštite depozita pojedinih razvijenih zemalja, sa osvrtom i na stanje u našoj zemlji. U prvom delu, bliže su definisani sami depozitni poslovi kao i različite vrste depozita. U drugom delu, objašnjeni su poslovi zaštite depozita, ali i teorijski pravci u pogledu osporavanja ili odobravanja postojanja zaštite depozita.

SADRŽAJ

1 OBRAZLOŽENJE TEZE - 3 -
1.1 Struktura rada - 4 -
2 UVODNA RAZMATRANJA - 5 -
3 DEPOZIT I DEPOZITNE ISTITUCIJE - 7 -
3.1 Pojam depozita - 7 -
3.1.1 Zaštita depozita kao funkcija depozita - 10 -
3.2 Depozitne institucije - 11 -
3.2.1 Banke - 13 -
3.2.2 Uloga i značaj - 13 -
4 ISTORIJAT OSIGURANJA DEPOZITA - 15 -
4.1 Američki sistem - 15 -
5 EVROPSKA DIREKTIVA I REGULATIVA O OSIGURANJU DEPOZITA - 17 -
5.1 Evropska direktiva - 17 -
5.2 Regulativa o osiguranju depozita - 20 -
6 REGULATIVA ZEMALJA U OKRUŽENJU U OBLASTI DEPOZITA - 22 -
6.1 Hrvatska - 28 -
6.1.1 Pravo na obeštećenje - 30 -
6.2 Bosna i Hercegocina - 31 -
6.3 Crna Gora - 33 -
6.3.1 Osnovne karakteristike zaštite depozita u Crnoj Gori - 33 -
7 SISTEM ZAŠTITE DEPOZITA U SRBIJI - 36 -
7.1 Opravdanje sistema zaštite depozita u Srbiji - 39 -
7.2 Agencija za osiguranje depozita - 46 -
7.2.1 Osiguranje depozita - 50 -
7.2.2 Ispalata - 53 -
7.2.3 Depozitno stanje u Srbiji u 2011. Godini - 54 -
7.2.4 Međunarodna saradnja - 56 -
7.3 Svetska ekonomska kriza i mere zaštite depozita - 57 -
8 PREDNOSTI I NEDOSTACI SISTEMA ZAŠTITE DEPOZITA U SRBIJI - 60 -
8.1 Umanjivanje problema moralnog hazarda - 61 -
8.2 Umanjivanje problema principal - agent - 63 -
9 PREDLOŽENE PROMENE SISTEMA RADI POVEĆANJA EFIKASNOSTI OSIGURANJA DEPOZITA I RADI PRIBLIŽAVANJA EU - 65 -
10 SLIČNOSTI I RAZLIKE SISTEMA OSIGURANJA DEPOZITA ZEMALJA EU I ZEMALJA OKRUŽENJA SA SISTEMOM U SRBIJI - 67 -
10.1 Sličnosti i razlike sistema osiguranja depozita zemalja EU sa sistemom u Srbiji - 67 -
11 ZAKLJUČAK - 71 -
12 LITERATURA - 73 -
13 WEB LITERATURA - 74 -
14 POPIS SLIKA - 74 -
Referentni URL