Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Proizvodnja vinove loze na Ćemovskom polju - diplomski - ij
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


O vinogradarstvu Crne Gore u daljoj prošlosti, nema mnogo pisanih podataka. U nekim istorijskim dokumentima ili zapisima putopisaca koji su prolazili ili živjeli u Crnoj Gori mogu se pronaći tek skromni usputni zapisi o gajenju vinove loze i proizvodnji vina. No, ono što se zna je da su za početke uzgoja vinove loze na primorju i kontinentalnom dijelu Crne Gore zaslužni antički Grci. Na ostrvima u Jadranskom moru i njegovom zaleđu vinogradarstvo su unapređivali i Rimljani. Svjedoče o tome termini koji se i danas koriste a latinskog su porijekla: bokal -poculum, mošt - mostum, kada - cadus, bačva - bicus, kosijer-cossero, konata-canata, bagaš-bacus, konoba-conoba.

O istorijatu Oblast Crmnice poznata je po viševjekovnoj tradiciji gajenja vinove loze i proizvodnje vina. U njenom selu-Brčeli, pronađena su ljudska staništa sa posuđem za vina-amforama iz III ili II v. pr.n.ere. Iz sačuvanih kotorskih pisanih spomenika, naročito u ugovorima o mirazu, zakupu, prodaji, testamentima i sudskim sporovima, može se saznati da je na početku XIV vijeka vinogradarstvo bilo veoma razvijeno i imalo značajnu ulogu u životu ondašnjih stanovnika. U većem broju spisa pominju se vinogradi na području današnjeg Tivta i okoline Kotora. Vrijednost tadašnjeg vinograda od 5.500 čokota (55 kvadranjola) u Mržepu-Stoliv iznosila je 200 zlatnih dukata.

Nekoliko interesantnih dokumenata među kojima je i druga povelja Balše III od 1420. g., o poklonu desetine svih prihoda sela Karuča, koji sjede na crkvenom selu i to desetak od vina, od žita, od mlina i od sve ljetine, i radnu rentu-dva dana okopavanja vinograda za crkvu. Povelja Ivana Crnojevića od 1469. g. svjedoči da selo Zabes, svoje vinograde i drugu imovinu prilaže Manastiru sv. Nikola. Povelja Ivana Crnojevića Manastiru Roždenstva Prečiste Bogorodice na Cetinju od 4. januara 1485. godine pored ostalog ukazuje da je temelj moći Crnojevića bila “njihova zemlja koja je bila u njihovom neposrednom posjedu, vinogradu koje su sami zasadili, prihodi od vodenica, carine za so i ribu”...

Sadržaj :

UVOD 3
1.1 Ćemovsko polje 5
1.2 "13. jul Plantaže" 6
1.3 Vranac – autohtona sorta 8
1.3.1 Poreklo i rasprostranjenost 10
1.4 Proizvodnja vinove loze 13
1.4.1 Razmnožavanje vinove loze kalemljenjem 18
1.5 O samom vinu 23
ZAKLJUČAK 28
LITERATURA 29
Referentni URL