Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Porodicni faktori koji dovode do skolskog neuspeha - diplomski
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


Istraživačima iz oblasti sociologije i socijalne psihologije je poznato da vršnjački odnosi imaju važnu ulogu u razvoju deteta. Svaki pojedinac ima svoj socijalni prostor, odnosno broj osoba s kojima kontaktira na sopstvenu inicijativu. Psiholozi su oduvek pridavali značajnu pažnju odnosima u grupi i isticali su da socijalno prilagođena deca imaju povoljnije uslove za formiranje ličnosti i zadovoljenje svojih socijalnih potreba .

Porodica predstavlja najraniji izvor socijalnih kontakata za dete. Rastom i razvojem deteta, menjaju se i okolnosti socijalne interakcije što je najizraženije u školskom kontekstu. Posle detinjstva, deca intenzivnije uspostavljaju socijalne kontakte izvan porodice, pre svega u školskom okruženju, gde jača uticaj vršnjaka na njihovo ponašanje, socijalni, moralni i emocionalni razvoj . Adolescencija je burno razdoblje života pojedinca u kom dolazi do brojnih fizičkih, emocionalnih, kognitivnih i socijalnih promena .

Vršnjaci povećavaju svoj međusobni uticaj tokom adolescencije i efekti tog uticaja najčešće zavise od stavova, odobravanja i prihvatanja od strane vršnjaka što utiče na samouvažavanje, školski uspeh, na moralni razvoj i socijalno ponašanje. Značaj sociometrijskog statusa učenika u vršnjačkoj grupi potvrđen je u brojnim stranim istraživanjima koja su pokazala da učenici slabijeg sociometrijskog statusa, odnosno vršnjačke prihvaćenosti, imaju slabiji školski uspeh , niži procenat diplomiranja i veći rizik od prekida školovanja ...

Međusobni odnosi u porodici


Imajući u vidu promene u društvu, nauci i tehnici, očigledne su i promene u porodici. Brzi tempo života, savremena tehnika i tehnologija nalažu veću dinamiku, raznovrsne sadržaje i aktivnosti, a to treba da utiče na uspešnije i odgovornije izvršavanje brojnih uloga roditelja. Međutim, svedoci smo sve češćeg suprotnog ponašanja, što nužno utiče na vaspitanje dece. Budući da je vaspitanje složena i odgovorna delatnost (za koju se roditelji ne pripremaju već najčešće vaspitavaju po modelu svojih roditelja, pri čemu polaze od ličnih želja, potreba, mogućnosti i sposobnosti) sve više se javljaju vaspitni problemi u savremenoj porodici. Iako su materijalno-tehnički uslovi sve bolji, međuljudski odnosi su složeniji i delikatniji a samim tim i značajniji. To potvrđuju sve češće poremećeni odnosi među roditeljima, koji u velikom broju završavaju razvodima braka, različit stilovi vaspitanja i neusklađeni stavovi roditelja. Sve to, van sumnje, izaziva vaspitne probleme.

Jer, znano je da deca uče po modelu, često imitirajući roditelje. Razvojna i socijalna psihologija su utvrdile da je identifikacija najprisutnija u porodici i da dete – poistovećujući se sa roditeljima – usvaja i pozitivne i negativne osobine. Da li će usvojiti više pozitivnih ili negativnih osobina, zavisi i od: obrazovnog i kulturnog nivoa roditelja, njihovog porodičnog vaspitanja, radnih i drugih navika, sredine u kojoj su odrasli, vrste obrazovanja, radne sredine, društvene okoline…

Opšta prijatna atmosfera u porodici, harmonični i skladni odnosi roditelja, deluju podsticajno, kao i ljubav prema deci i briga o njima. Znači, nužno je da to roditelji obezbede, da bi deci omogućili pravilan i zdrav rast i razvoj...

Sadržaj :


UVOD 3
1.1 Međusobni odnosi u porodici 4
1.2 Stilovi roditeljskog vaspitanja 5
1.3 Stavovi roditelja prema deci i njihov uticaj na školski uspeh dece 6
1.4 Psihološki i porodični činioci školskog postignuća 8
1.4.1 Škola, nastavnik i self koncept učenika 10
1.4.2 Lokus kontrole i školski uspeh 12
1.5 Uticaj saradnje porodice i škole na socijalno ponašanje i školsko postignuće učenika 13
1.6 Socijalno ponašanje dece 16
1.7 Školsko postignuće 20
1.8 Uspešna komunikacija porodice i škole 24
1.9 Samopoštovanje i školsko postignuće učenika 26
1.9.1 Odnos samopoštovanja i postignuća 29
1.9.2 Strategije podsticanja samopoštovanja 33
1.10 Identitet neuspešnog učenika kao proishod porodičnih i društvenih odnosa 37
ZAKLJUČAK 44
LITERATURA 46
Referentni URL