Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Istraživanje induktivno vezane plazme pomoću optičke emisijske spektroskopije
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
U ovom radu se istražuje induktivno vezana kisikova plazma (ICP1) pomoću optičke emisijske spektroskopije. Glavni cilj ovog rada je dobivanje informacija o samoj plazmi, kao i o procesima koji se u njoj odvijaju, iz analize spektara. Osim korištenja spektroskopskih metoda, u jednom dijelu rada korišten je i dodatni mjerni uređaj – katalitička sonda, za određivanje koncentracije kisikovih atoma.

Induktivno vezana plazma, te njena spektroskopska analiza pomoću spektrometra ima veliki broj trenutačnih, kao i potencijalnih primjena. Jedna od najvažnijih primjena induktivno vezane plazme je u procesu proizvodnje različitih elektroničkih komponenti (jetkanje plazmom i naparavanje pojačano plazmom) koje su nezamjenjive u ogromnom broju uređaja koji se danas nalaze u širokoj uporabi. Ovakva plazma se primjenjuje i u modifikaciji različitih materijala [1], kao i u modifikaciji površina (npr. poboljšavanje efikasnosti solarnih ćelija, ili u industriji papira [2]). Potencijalna primjena induktivno vezane plazme je nov način sterilizacije materijala i tkiva, odnosno vrlo učinkovito uništavanje bakterija plazmom [3].


Sadržaj

1. Uvod . . . . . . 2

2. Teorijske osnove . . . . 4

2.1. Plazma . . . . 4

2.2. Procesi u plazmi . . . . 5

2.3. Stvaranje plazme u laboratoriju . . . 11
2.4. Spektroskopska analiza plazme . . 12
2.5. Struktura i širenje spektralne linije . 14

2.6. Katalitička sonda . . . 17

3. Eksperimentalni postav . . . . . 19

4. Rezultati . . . . 30

4.1. Kisikova plazma . . . 30

4.2. Kisikova plazma na višim tlakovima . . 34

4.3. Kisikova plazma na nižim tlakovima . 37
4.4. Mjerenja katalitičkom sondom . . . 41
4.5. Određivanje temperature pobuđenja . . 43
4.6. Spektralna analiza uzduž cijevi . . . 45
5. Diskusija . . . . . . 51

6. Zaključak . . . . . . . 64

7. Literatura . . . . . . . 66
Referentni URL