Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Činioci uspešne prodaje u poštanskoj štedionici banci a.d. - diplomski
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
1.1. Nastanak i misija Poštanske Stedionice Banke a.d.
Svoje poslovanje Banka Poštanska štedionica, a.d. započinje davne 1921 god.
1921.
Zakonom o poštansko-štednom, čekovnom i virmanskom prometu osnovana je jedinstvena Poštanska štedionica Kraljevine SHS.
1956.
Poštanska štedionica nastavlja rad pod nazivom "Biro za poštansko-štednu službu" u okviru Zajednice jugoslovenskih PTT.
1968.
U Poštanskoj štedionici počinje sa radom prvi elektronski računski centar za obradu podataka.
1978.
Poštanska štedionica uvodi tekuće račune građana.
1984.
Sredstvima Poštanske štedionice završen je savremeni poslovni objekat u Beogradu, koji danas predstavlja sedište ove banke.
1987.
Poštanska štedionica ostvaruje međunarodni novčani promet u visini od preko 700 miliona USD.
1990.
Poštanska štedionica izdaje POST KARTICU, prvu platnu karticu u Jugoslaviji.
1996.
Uvode se žiro računi građana, Telebank® sistem i prvi infomati, koji donose nov kvalitet u pružanju usluga korisnicima.
1998.
Počinje sa radom prvi jugoslovenski Homeb@nking sistem za Internet kućno bankarstvo.Postaje član S.W.I.F.T.-a
2000.
Prvi bankomati Poštanske štedionice.
2001.
Poštanska štedionica se uključuje u sisteme EUROGIRO i Western Union za elektronski prenos doznaka iz inostranstva.
2002.
Poštanska štedionica, a.d. postaje banka.
2003.
Širenje poslovne mreže otvaranjem novih ekspozitura i filijala. Uvođenje poslova platnog prometa u poslovanju sa pravnim licima.
2004.
Poštanska štedionica, a.d., uvodi M-bankarstvo. Svojim korisnicima omogućava SMS upit u stanje (za mreze 062,063,064 i 065 ) i uslugu SMS dopune (za mrezu 064 i 065).
2005.
Poštanska štedionica, a.d., uvodi usluge Internet plaćanja kao novi segment Homeb@nking sistema, koji podrazumeva upotrebu tokena u cilju obavljanja finansijskih transakcija.

Sadržaj:
Poglavlje I 1
1.1. Nastanak i misija Poštanske Stedionice Banke a.d. 1
1.2. Opsti podaci o Postanskoj Stedionici Banci a.d. 4
1.3 Organizaciona struktura Banke. 5
2.1. Poslovanje Banke 7
SEKTOR PLATNOG PROMETA I STANOVNIŠTVA 8
KREDITI I GARANCIJE 18
Poglavlje II 22
1. UVOD 22
2. RAZVOJ POSLOVNIH ORIJENTACIJA 23
3. PRODAJA I PROCES PRODAJE 25
3.1. UČESNICI PROCESA PRODAJE 28
3.2. Podrška prodavcima prodaje 30
3.3. ODNOS MARKETING I PRODAJNOG ODELJENJA 30
4. POJAM POTROŠAČA/KUPCA 33
4.1. PONAŠANJE POTROŠAČA 34
4.2. PRISTUPI RAZUMEVANJA POTROŠAČA 35
5. OSETLJIVOST NA TRENUTNE PRODAJNE SITUACIJE 36
6. PRODAJNE USLUGE 37
7. IZBOR PRAVIH KLIJENATA 41
8. INFORMISANJE KUPACA 44
9. UMEŠNOST U OBAVLJANJU PRODAJE 46
10. KVALITETNA PREZENTACIJA 48
ZAKLJUČAK 51
Referentni URL