Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Izrada aplikacije koja bi olakšala unos i prikaz rasporeda rada visokoškolskih ustano
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Izrada aplikacije koja bi olakšala unos i prikaz rasporeda rada visokoškolskih ustanova

Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadžment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetništvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


Sažetak diplomskog rada:


Zadatak ovog rada je izrada aplikacije koja bi olakšala unos i prikaz rasporeda rada visokoškolskih ustanova. Aplikacija je napravljena u besplatnoj inačici Oracle baze (XE - Express Edition) i integriranog http poslužitelja. Na poslužitelju se pokreće APEX razvojno i produkcijsko okruženje. To je alat za brzo razvijanje web aplikacija zasnivanih na Oraclovoj bazi podataka. Sama aplikacija se pokreće unutar Internet preglednika (npr. IE, Firefox), dok se poslužitelj može nalaziti lokalno ili na nekom serveru.
Aplikacija omogućava ažuriranje resursa visokoškolskih ustanova poput profesora, prostorija, studija i kolegija. Svaki od raspoloživih resursa ima pregled rezerviranih termina i mogućnost izmjene detalja resursa. Prilikom unosa nove stavke rasporeda mehanizam unutar baze onemogućava preklapanje resursa.
Referentni URL