Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Uloga medicinske sestre u rehabilitaciji kod pacijenata sa hemiplegijom - diplomski
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
100% Kvalitetni diplomski radovi. 65000 Gotovih radova spremnih za download. Gotovi seminarski i diplomski radovi, izrada novih unikatnih seminarskih.

УВОД

Цереброваскуларни инсулт, као завршна и најдраматичнија форма испољавања цереброваскуларне болести, доводи до фокалног оштећења структура централног нервног система, а тиме и до губитка или поремећаја њихове функције [5]. Поред одузетости, може доћи до промене целокупне личности, њеног понашања и губитка бројних неуропсихолошких функција чиме је нарушен квалитет живота ових болесника и они постају инвалидне особе са специфичним социјалним проблемима условљеним физичком и/или менталном онеспособљеношћу која захтева спровођење рехабилитације и стварање услова за независан живот, економску и социјалну реинтеграцију [27]. Рехабилитација ових болесника је координиран тимски програм који омогућује смањење хендикепа или онеспособљеност. Њен квалитет треба да је дефинисан од свих чланова рехабилитационог тима укључујући и самог оболелог као и чланове његове породице [39].
Рехабилитација болесника са хемиплегијом је координиран програм тима усмерен на оболелог и има задатак да смањи хендикеп или онеспособљеност насталу специфичним медицинским оштећењима и индикована је код болесника са инвалидитетом код којих постоји разумна вероватноћа за функционални опоравак.
Са негом и раном рехабилитацијом је најбоље почети одмах након инсулта док је болесник на неуролошкој клиници. Гарраwаy и сарадници показали су у свом истраживању да нега и рана рехабилитација на неуролошким одељењима повећава број болесника који се враћају функционалној независности[16]. Уколико се третман не започне одмах, могу настати контрактуре, спастицитет и пнеумонија који могу да инхибишу опоравак.

Садржај

УВОД
1 Хемиплегија 6
1.1 Превенција 8
1.2 Депресија и хемиплегија 9
1.3 Неопходна опрема за рехабилитацију пацијената са хемиплегијом 10
1.4 Поступци специфичне неге пацијената са хемиплегијом 14
1.5 Кретање пацијентаса хемиплегијом 18
2 Утврђивање потреба за здравственом негом пацијената са хемиплегијом 24
2.1 Постављање сестринске дијагнозе 24
2.2 Планирање здравствене неге пацијената са хемиплегијом 25
2.2.1 Спровођење неге и рехабилитације 27
2.2.2 Вредновање – евалуација здравствене неге 28
3 Здравствена рехабилитација у оквиру здравствене заштите 29
3.1 Припрема за интервенцију 30
3.2 Извођење интервенција 34
4 Сестринске интервенције у рехабилитацији пацијената са хемиплегијом 37
4.1 Уношење лекова 38
4.2 Тим за рехабилитацију и сарадња са другим учесницима у нези 50
4.3 Комуникација у тиму 51
4.4 Документовање обављене неге 53
ЗАКЉУЧАК 58
ЛИТЕРАТУРА 60
Referentni URL