Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Urbane štetocine kao zdravstveno - ekološki rizik i ekonomski problem
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
100% Kvalitetni diplomski radovi. 65000 Gotovih radova spremnih za download. Gotovi seminarski i diplomski radovi, izrada novih unikatnih seminarskih.

UVOD

Urbane sredine imaju veliki zadatak prilikom očuvanja životne sredine i ekološki prihvatljive okoline. Na tom putu imaju dosta prepreka. Štetočine, kao pošast 21. veka, jedne su od, ako ne i najveći problem urbanih i gradskih sredina. Prehranom, gomilanem, razmnožavanem, ovaj vid takozvanih urbanih štetočina čini sve više i više štete gradskim naseljima, kako direktno, ugrožavanem zdravlja i narušavanem prirode, tako i indirektno, uništavanem biljaka, drveća i šuma što otežava dalje normalno funkcionisanje gradskog života.
Živa bića u prirodi egzistiraju u okviru tzv. životnih zajednca, odnosno grupa urbanih štetočina nastanjenih na određenom staništu. Potrebno je istaći da to nije nasumičan skup različitih vrsta, već grupa međusobno usaglašenih jedinki, rezultat dugotrajne zajedničke evolucije i borbe za opstanak. Svaka vrsta, teorijski posmatrano, ima tendenciju da osvoji što više prostora i drugih resursa životne sredine. Kada se nađu zajedno, neminovno dolazi do kompeticije, tj. međusobne konkurencije kako između jedinki različitih, tako i među jedinkama istih vrsta. Istovremeno, postoje i takvi odnosi u kojima se vrste uzajamno dopunjuju i, može se reći, pomažu jedna drugoj. U krajnjoj liniji, vrste sa obostanim ili jednostranim koristima toliko su međusobno povezane, da nije preterano reći da uslov za opstanak pojedinačnih vrsta leži upravo u njihovom zajedničkom životu.
Ekološka disciplina koja proučava životne zajednice označena je kao biocenologija. Proučavanje biljnih zajednica predmet je fitocenologije, dok životinjske zajednice proučava zoocenologija.
Životne zajednice nalaze se na određenom prostoru koji se označava kao životno stanište ili biotop.Tipičan primer jednog staništa je bara sa svojim biljnim i životinjskim svetom, ili npr. šuma, livada, planinski vrh, pustinja isl. Granice izmeću staništa mogu biti jasno izražene ili postoji prelaz ka drugom staništu.

S A D R Ž A J

UVOD
1 Ekološki i ekonomski problemi urbanih sredina 5
1.1 Značaj zaštite životne sredine 5
1.2 Ekonomski problemi urbanih sredina 7
2 Urbane štetočine kao zdravstveno – ekološki rizik 14
2.1 Štetočine kao nosioci zaraze 14
2.2 Uticaj štetočina na životnu sredinu 15
2.3 Ekonomski problemi ekologije i urbanih štetočina 18
3 Mere zaštite od urbanih štetočina 20
3.1 Zakonske mere 20
3.2 Zaštita biljnog sveta od urbanih štetočina 22
3.3 Mehanička sredstva za zaštitu bilja 28
ZAKLJUČAK 35
LITERATURA 36
Referentni URL