Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Marketing baze podataka - diplomski -ij
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
УВОД

Циљ аутора овог рада је да укаже на чињеницу да су базе података једна од најстабилнијих дисциплина у све широј области информационо-комуникационих технологија. Разлог за то је пре свега њихова јако добра теоријска заснованост, а затим и чињеница да се теорија и пракса база података већ веома дуго развијају. Ипак, и у базама података су промене сталне, стално се додају нови садржаји, а неки теоријски модели и на њима засноване технологије полако застаревају.

База података се најопштије може дефинисати као добро структуирана колекција података која постоји релативно дуго и коју користи и одржава више корисника, односно програма (апликација). У бази података, подаци су интегрисани и повезани тако да један скуп софтвера обезбјеђује приступ свим подацима, избјегавајући многе проблеме који су повезани са фајловима и њиховим окружењем. Стога су редунданса података (понављање истих података), изолација података и неконзистентност података минимизовани и подаци могу бити дјељени међу многим корисницима. Уз то безбедност и интегритет података расте и апликације и подаци су независни једни од других. Изучавању база података може се приступити са два различита, међусобно повезана аспекта у којима се оне третирају било као:
- Системи за управљање базом података (Датабасе Манагемент Сyстемс), специфична технологија обраде података, односно софтверски систем који обезбјеђује основне функције обраде велике количине података, вишеструко паралелно коришћење истог скупа података, поузданост и сигурност, или као
- Модели података, односно специфичне теорије помоћу којих се спецификује и пројектује нека конкретна база података или информациони систем уопште.

Садржај

УВОД 1
1 Примјена података у информационим системима 2
1.1 Карактеристике информационог система 2
1.2 База података 4
1.3 Управљање базом података 5
1.4 Складиштење података 7
1.5 Шта је складиште података? 8
1.6 Структура складишта података 10
1.7 Рад са датабасе функцијама 13
1.7.1 Примена коришћења базе података 16
1.7.2 Основне функције Датабасе маркетинг-а 17
2 Маркетинг база података 19
2.1 Базе података у функцији изградње односа потрошач / клијент 19
2.1.1 Анализа података 21
2.1.2 Селекција корисника 22
2.1.3 Усмеравање на циљног корисника 22
2.1.4 Програм грађења односа са циљним корисником 22
3 Архитектура Датабасе маркетинг-а 25
3.1 Складиштење података 25
ЗАКЉУЧАК 32
ЛИТЕРАТУРА 33
Referentni URL