Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Menadžment
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.

Menadžment

Stranica: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

Teme

 1. Analiza osetljivosti projekta (0 Odgovora)
 2. Analiza produktivnosti - esej (0 Odgovora)
 3. Bezbjednosni menadžment u sistemu nauka (0 Odgovora)
 4. Ekonomski parametri kvaliteta poslovanja GSP (0 Odgovora)
 5. Geopolitičko okruženje zapadnog balkana (0 Odgovora)
 6. Informacijske tehnologije u menadžmentu (0 Odgovora)
 7. Interpersonalni odnosi menadžmenta turističkih preduzeća (0 Odgovora)
 8. Istraživanje vođenje služenjem (0 Odgovora)
 9. Klasične organizacione strukture poduzeća - hr (0 Odgovora)
 10. Komunikacioni aspekti motivacije u organizaciji (0 Odgovora)
 11. Kontrola u međunarodnom menadžmentu (0 Odgovora)
 12. Ličnost i organizacija (0 Odgovora)
 13. Menadžment kao društvena pojava (0 Odgovora)
 14. Menadžment ljudskih resursa 3 (0 Odgovora)
 15. Menadžment poslovi u istraživanju tržišta (prikupljanje podataka) (0 Odgovora)
 16. Menadžment troškova kvaliteta u lancu nabavke (0 Odgovora)
 17. Nabavka materijala (0 Odgovora)
 18. Nematerijalne strategije motiviranja - hr (0 Odgovora)
 19. Obuka i usavršavanje zaposlenih (0 Odgovora)
 20. Odnosi poslodavaca i radnika (0 Odgovora)
 21. Oranizacija i organizovanje kao funkcija menadžmenta (0 Odgovora)
 22. Organizacija poslovne funkcije planiranja u preduzeću (0 Odgovora)
 23. Osobine i tipovi lidera (0 Odgovora)
 24. Planiranje i odlučivanje (0 Odgovora)
 25. Promocija preduzeća (0 Odgovora)
 26. Radna snaga (0 Odgovora)
 27. Savetodavne službe u poljoprivredi i njihov uticaj na razvoj menadžmenta MSP u agrobi (0 Odgovora)
 28. Selekcija ljudskih resursa najznačajniji uslov za sticanje i održavanje konkurentske (0 Odgovora)
 29. Simulacija projekta korišćenjem softvera MS Project 2003 (0 Odgovora)
 30. Strategijsko odlučivanje (0 Odgovora)
Stranica: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51
Referentni URL