Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Menadžment kao društvena pojava
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
UVOD

Opšte je poznato da se organizacioni problemi nisu sistemski proučavali pre Taylora, koji se smatra osnivačem nauke o organizaciji, danas mnogo poznatije kao menadžment. Ovo je uverenje proizašlo iz površnog pristupa organizaciji kojoj se ranije pripisivala samo praktična korisnost. Pritom, se izgleda zaboravlja da svaka, pa i organizaciona misao, ima svoju istoriju, svoj razvojni put koji mora preći da bi se oblikovala u nauku.

Izučavanja organizacije počela su davno u prošlosti, ali su uglavnom bila površinska i odnosila su se samo na neke aspekte organizacije bez veće teoretske vrednosti.

Međutim, s postupnim povećanjem i širenjem proizvodnog rada, stalnim unapređenjem sredstava za rad i radnih metoda, organizacija rada postaje sve složenija pa stoga samo iskustvo nije više bilo dovoljno za unapređenje proizvodnje i privrede u celini. Zbog toga se pažljivo pristupa izučavanjima načina i metoda proizvodnje i organizacije rada. Ta početna izučavanja organizacije su obuhvatala, međutim, samo neke njene aspekte, što je bilo i razumljivo ako se ima na umu nisko poznavanje tehnike i tehnologije kao i znanja uopšte, a posebno znanja o organizaciji i uslova u kojima se u to vreme proizvodnja odvijala.

Sadržaj :

UVOD 1
1.1 Menadžment kao društvena pojava kroz istoriju 2
1.2 Menadžment kao društvena pojava 3
ZAKLJUČAK 6
LITERATURA 7
Referentni URL