Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Oranizacija i organizovanje kao funkcija menadžmenta
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
УВОД

У овом раду ће бити размотрена организација и параметри који утичу на облике организовања. Сама организација представља функцију менаџмента. Менаџмент, схваћен као социјална технологија , односно начин да се замисао оствари ангажовањем других. Тек од индустријске револуције менаџмент почиње да се изучава на систематичан начин. Његове основне фазе су: планирање, организовање, водјење и контрола. Организације по одређеним схватањима представљају производ менаџмента.
Организовање представља процес изградње организационе инфраструктуре како би се спровеле планске одлуке које представљају резултат процеса планирања. За организације се може рећи да је стара колико и људска цивилизација. Већ у предисторији постоје одређени облици организовање људи. Кроз сагледавања историје организације можемо видети да су постојале ловачке организације и неолитске организације . Људи су се удруживали у ловачке организације ради постизања ефикаснијег резултата.

Карактеристике те организације су биле: висок степен покретљивости (људи су се кретали и живели на територији где има хране), интересантност (била је слична пројектној организацији где се за сваку нову територију морало изнова наступати), привременост ( ловци су често мењали локације у потрази за храном), једноставност (подела рада је била ефикасна, иако једноставна, жене су сакупљале плодове док су мушкарци ловили дивљач) и скупина је вођена (у ловачкој организацији није било власти, већ је скупину, односно групу, оводио најстарији, најискуснији или најразумнији члан), као и друге карактеристике.

САДРЖАЈ


1.УВОД .................3
2.ПОЈАМ И ПАРАМЕТРИ ОРГАНИЗАЦИЈЕ............5
2.1.Организовање као део процеса менаџмента.........5
2.2.Наука о организацији..............7
2.3.Методи истраживања организације........ 8
2.4.Теорије организације.............9
2.5.Параметри организационе структуре.........12
3.ОРГАНИЗАЦИЈА И ФУНКЦИЈА РАДНОГ МЕСТА.......14
3.1.Организација и фактори организационе структуре.........14
3.2.Људски ресурси у организацији............16
4.ЗАКЉУЧАК.......20
5.ЛИТЕРАТУРА..........21
Referentni URL