Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Strategijsko odlučivanje
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
УВОД У ТЕОРИЈУ ОДЛУЧИВАЊА

Процес одлучивања стар је колико и човечанство. Ипак, тек у последњих неколико деценија, напоредо са развојем менаџмента, развила се и посебна научна дисциплина која се бави проблематиком доношења одлука.

Појам доношења одлука најтешње је повезан са појмом менаџмента. Уколико се зна да је менаџмент управљачки, здружен процес планирања, организовања, вођења и контроле, може се закључити да је познавање процеса доношења одлука, односно исправно доношење одлука кључна делатност менаџера.

САДРЖАЈ:

1.УВОД У ТЕОРИЈУ ОДЛУЧИВАЊА 1
1.1.ОСНОВНЕ ТЕОРИЈЕ ОДЛУЧИВАЊА 1
1.2.ПОСЛОВНО ОДЛУЧИВАЊЕ 2
2.ФАЗЕ ПРОЦЕСА ОДЛУЧИВАЊА 4
2.1.ГРУПНО ОДЛУЧИВАЊЕ 4
2.2.КВАЛИТЕТ ОДЛУКЕ 6
3.ПОДЕЛА И ВРСТЕ ОДЛУКА 7
3.1.СТРАТЕГИЈСКЕ ОДЛУКЕ 7
3.2.ОПЕРАТИВНЕ ОДЛУКЕ 8
3.3.ОРГАНИЗАЦИОНЕ ОДЛУКЕ 8
3.4.РАЗВОЈНЕ УПРАВЉАЧКЕ ОДЛУКЕ 9
4.МОДЕЛИ ДОНОШЕЊА СТРАТЕГИЈСКИХ ОДЛУКА 10
4.1.ПЛАНСКО-РАЦИОНАЛНИ МОДЕЛИ 11
4.2.ИНКРЕМЕНТАЛНИ МОДЕЛИ 12
4.3.ПРЕДУЗЕТНИЧКИ МОДЕЛИ 13
4.4.УПОРЕДНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ МОДЕЛА 14
5.ОСНОВНИ ФАКТОРИ ПРОЦЕСА ДОНОШЕЊА СТРАТЕГИЈСКИХ ОДЛУКА 15
5.1.КОГНИТИВНИ ФАКТОРИ 15
5.2.ФАКТОРИ ИНТЕРНИХ ПОЛИТИЧКИХ ОДНОСА 16
5.3.ОРГАНИЗАЦИОНИ ФАКТОРИ 16
6.ПРОЦЕДУРЕ ДОНОШЕЊА СТРАТЕГИЈСКИХ ОДЛУКА 18
6.1.СТРУКТУИРАНЕ ПРОЦЕДУРЕ 18
6.2.НЕСТРУКТУИРАНЕ ПРОЦЕДУРЕ 19
7.ПРОЦЕДУРА ЗА ДОНОШЕЊЕ СТРАТЕШКИХ ОДЛУКА У ОРГАНИЗАЦИЈИ КОЈА ВРШИ УСЛУГЕ ТРАНСПОРТА РОБА 21
7.1.ИДЕНТИФИКАЦИЈА ПРОБЛЕМА 21
7.2.АНАЛИЗА И ОЦЕНА ПРОБЛЕМА 22
7.3.ФОРМУЛИСАЊЕ АЛТЕРНАТИВА 23
7.4.СЕЛЕКЦИЈА АЛТЕРНАТИВА 24
8.ЛИТЕРАТУРА 26
Referentni URL