Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Menadžment
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.

Menadžment

Stranica: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

Teme

 1. Strategijsko planiranje 2 (0 Odgovora)
 2. Trajnost funkcioniranja organizacije (0 Odgovora)
 3. Turizam u lokalnom razvoju opštine Subotica (0 Odgovora)
 4. Uloga IT u pouzdanosti lanaca snabdevanja (0 Odgovora)
 5. Unapredjenje rada stručnih lica iz oblasti zaštite na radu (0 Odgovora)
 6. Upravljanje biznis projektima (0 Odgovora)
 7. Upravljanje kvalitetom projekta (0 Odgovora)
 8. Utvrđivanje strateške vizije, poslovne misije i ciljeva (0 Odgovora)
 9. Vrste i uloga strategijskih i operativnih performansi u savremenom preduzeću (0 Odgovora)
 10. Značaj inovacija u savremenom poslovanju (0 Odgovora)
 11. Menadžment malog biznisa 2 (0 Odgovora)
 12. 11 Pitanja iz menadžmenta rizikom (0 Odgovora)
 13. Analiza konkurentske prednosti i studija slučaja (0 Odgovora)
 14. Beneficije za zaposlene (0 Odgovora)
 15. Ekološki menadžment i održivi razvoj (0 Odgovora)
 16. Identifikacija rizika u preduzeću Inea (0 Odgovora)
 17. Izbor partnera prilikom formiranja internacionalnih strategijskih alijansi (0 Odgovora)
 18. Key success factors for knowledge management efficiency (0 Odgovora)
 19. Kontrola u menadžmentu (0 Odgovora)
 20. Kreiranje anketnog upitnika i planiranje u odnosima s javnošću (0 Odgovora)
 21. Liderstvo u održivom razvoju (0 Odgovora)
 22. Ličnost - ij (0 Odgovora)
 23. Menadžment - biznis plan (0 Odgovora)
 24. Menadžment i organizaciono ponašanje (0 Odgovora)
 25. Menadžment i vođenje u obrazovanju (0 Odgovora)
 26. Menadžment malog biznisa - strategijski menadžment (0 Odgovora)
 27. Merenje performansi preduzeća poslednji trendovi (0 Odgovora)
 28. Organizaciona i prirodna sredina (0 Odgovora)
 29. Planiranje kao faza procesa menadžmenta (0 Odgovora)
 30. Pristupi i definicije strategijskog menadžmenta u stranoj i domaćoj literaturi (0 Odgovora)
Stranica: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51
Referentni URL