Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Menadžment
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.

Menadžment

Stranica: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

Teme

 1. Grupe i timovi u organizacijama (0 Odgovora)
 2. Funkcije menadžmenta (0 Odgovora)
 3. Faktori razvoja preduzeća - esej (0 Odgovora)
 4. Fajolizam (dobre i lose strane i primena) (0 Odgovora)
 5. Da sam direktor šta bih trebao da uradim da bih bio strateški efikasan - esej (0 Odgovora)
 6. Akreditiv (0 Odgovora)
 7. Tehnologija polietilena (0 Odgovora)
 8. Tehnologija nafte (0 Odgovora)
 9. Tehnologija jogurta (0 Odgovora)
 10. Plan razvoja preduzeca-operativni i strategijski menadzment (1 Odgovori)
 11. Seminarski rad - Menadžment održavanja objekata (0 Odgovora)
 12. Doktorska disartacija - Menadžment spotrskih objekata u post olimpijskom periodu u Gr (0 Odgovora)
 13. Skripta - Osnove menadžmenta (2 Odgovora)
 14. Seminarski rad - Metodi rada u menadžmentu (0 Odgovora)
 15. Seminarski rad - Menadžerska etika (0 Odgovora)
 16. Diplomski rad - Ženski menadžment na primeru Crne Gore (0 Odgovora)
 17. Proces strateškog managemanta - Menadžment (0 Odgovora)
 18. Proces motivisanja - Industrijski menadžment (0 Odgovora)
 19. Operativni strategijski managemant - Меnadžment (0 Odgovora)
 20. Kako do sopstvenog posla (0 Odgovora)
 21. Investicioni fondovi - Menadžment bankarsktva (0 Odgovora)
 22. Seminarski rad - Savremeno odlucivanje (0 Odgovora)
 23. Seminarski rad - Projektovanje i dizajn HMISCADA sistema nadzora, vodjenja, upravljan (0 Odgovora)
 24. Seminarski rad - Kratkoročni plan proizvodnje u tvornici Limex (0 Odgovora)
 25. Seminarski rad - Bankarski menadžment (0 Odgovora)
 26. Master rad - Organizacija i menadžment logistike kvaliteta i održavanja (0 Odgovora)
 27. Master rad - Menadžment ljudskih resursa u bankarstvu (0 Odgovora)
 28. W.Edwards Deming - Operativni menadzement (0 Odgovora)
 29. Uslužni Menadžment I Tema Tqm (0 Odgovora)
 30. Upravljanje zalihama - Finansijski menadžment (0 Odgovora)
Stranica: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51
Referentni URL