Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Analiza produktivnosti - esej
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
UVOD

Problem merenja produktivnosti a posebno upoređenje nivoa ostvarene produktivnosti u malim, srednjim i velikim preduzećima, industrijskim granama i privredi u celini, kod nas i u svetu, moguće je rešavati samo primenom jedinstvene metodologije. Postoji više različitih prilaza merenju produktivnosti i interpretaciji rezultata merenja. Zbog toga svaki razgovor o ostvarenom nivou produktivnosti u nekom industrijskom sistemu ili industriji u celini mora biti zasnovan pažljivom razmatranju korišćene metodologije merenja.

Upravljanje kvalitetom predstavlja deo sistema upravljanja preduzećem. Sistem menadžmenta kvalitetom treba da obezbedi integraciju i interakciju glavnih procesa (menadžment precesi, procesi vezani za resurse, precesi realizacije proizvoda i/ili usluga, procesi merenja, analize i poboljšanja) i njihovih pedprocesa. Merenja se koriste kao povratna veza za ocenu vrednovanje ispunjenja zahteva i zadovoljstva kupaca i drugih zainteresovanih strana, kao i za kontinualno unapređenje sistema menadžmenta kvalitetom i ukupnih performansi.

Sadržaj :

UVOD 1
1.1 Analiza produktivnosti 2
ZAKLJUČAK 7
LITERATURA 8
Referentni URL