Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Menadžment
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.

Menadžment

Stranica: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

Teme

 1. Vreme pojave menarhe učenica i i iii godine srednjih Škola kraljeva praćenih u raspon (0 Odgovora)
 2. Stepen razvijenosti opštine Inđija - menadžment (0 Odgovora)
 3. Standaradi eu iz oblasti ekoturizma - menadzment (0 Odgovora)
 4. Ljudski resursi - menadžment (0 Odgovora)
 5. Sistem sponzorstva na evropskom prvenstvu u fudbalu 2008 - menadžment u sportu (0 Odgovora)
 6. Seminarskimica (0 Odgovora)
 7. Seminar paper (0 Odgovora)
 8. Satelitske komunikacije - informacioni sistemi u menadžmentu (0 Odgovora)
 9. Rizik u poslovanju u medjunarodnom menadzmentu - međunarodni menadžment (0 Odgovora)
 10. Regrutacija personala - osnove menadz. ljudskih resursa (0 Odgovora)
 11. Psihološke osnove organizacije fabrike fad d.d. jelah - psihologija organizacije (0 Odgovora)
 12. Projekat proizvodnje drzaca za salvete - upravljanje investicionim projektima (0 Odgovora)
 13. Profil tvrtke Gavranovic (0 Odgovora)
 14. Profesija - lider -osnove menadzmenta (0 Odgovora)
 15. Proces strategijskog mendžmenta u telekom srbija- strategijski menadžment (0 Odgovora)
 16. Proces strategijskog menadžment (analiza okruženja) - strategijski menadžment (0 Odgovora)
 17. Proces strategijskog menadzmenta dane tours (0 Odgovora)
 18. Proces planiranja u proizvodnim organizacijama srbije - uvod u menadžment (0 Odgovora)
 19. Proces planiranja u proizvodnim organizacijama srbije - menadžment (0 Odgovora)
 20. Proces menadžmenta-studija slučaja medijskog preduzeća „media art service internation (0 Odgovora)
 21. Problem poslovanja malih i srednjih preduzeća (0 Odgovora)
 22. Problem menadzmenta - esej (0 Odgovora)
 23. Pristupni rad - turistički menadžment (0 Odgovora)
 24. Priprema robe za prodaju - trgovinsko poslovanje - ek (0 Odgovora)
 25. Priprema robe za prodaju u đačkoj prodavnici br.3 u mjesto - trgovinsko posl (0 Odgovora)
 26. Principi mendžmenta- menadzment i drustvena odgovornost i etikaMaturski, Seminarski (0 Odgovora)
 27. Primena savremene informacione tehnologije u agencijskom poslovanju - turistički mena (0 Odgovora)
 28. Primena ms projecta pri realizaciji projekata (kratki prikaz sa urađenim projektom) (0 Odgovora)
 29. Preduzetništvo - menadžment (0 Odgovora)
 30. Planiranje i odlucivanje - menadzment (0 Odgovora)
Stranica: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51
Referentni URL